70-tal bezwaren en zienswijzen tegen bestemmingsplan Cityplan Heerlen plotseling ‘verdwenen’?!

Volgende week woensdag wil Heerlen het nieuwe bestemmingsplan voor het stadshart vaststellen. Al eerder ging het in deze mis en werd besluitvorming uitgesteld. 

De eerder vele tientallen bezwaren lijken in het ‘nieuwe’ stuk niet meegenomen. Toen lagen er immers een 70-tal bezwaren en zienswijzen terwijl de teller nu nog geen 20 haalt. Is het verschil in inzicht aangepast en opgelost (en aanpassing dus niet meer nodig) of… dachten bezwaarmakers oprecht dat zij bezwaar maakten tegen Cityplan Heerlen en worden zij nu -zonder hun medeweten- op een zijspoor gezet?

Dat er veel te veel leegstand is moge duidelijk zijn. Dat dit, op een passende en werkzame wijze, goed aangepakt moet worden ook. Het probleem s a m e n aan- en oppakken werkt vele malen beter dan -van bovenaf- iets opleggen dat weerstand oproept en praktische problemen veroorzaakt.

Als je de meegenomen 18-tal bezwaren en zienswijzen bekijkt lijken er plannen voor een Hotel in combinatie met de voormalige Scala bioscoop aan de Stationstraat, wonen in de voormalige Arcus horecaopleiding aan de Willemstraat en ga zo maar door. 

Neem nog eventjes ‘rust’, doe een stapje terug en bekijk het geheel eens heel goed. Laat vervolgens de nieuwe gemeenteraad er (in de loop van) volgend jaar een weloverwogen besluit over nemen.

Als je aan de alom bekende gemeentelijke plannen voor de binnenstad de vele individuele plannen in het gebied van Bp. City Heerlen toevoegd krijgt het samen veel meer kleur en ontstaat een veel beter totaalbeeld met bijgaande dynamiek. Iets dat samen enthousiast maakt en tot meer (en snellere) vooruitgang leidt.

Hart-Leers: ‘Laten we vanaf heden tot (uiterlijk) voor eind volgend jaar de koppen bijeen steken en samen een totaal plaatje voor de binnenstad schilderen. Samen met alle betrokkenen de stad kleur geven en plannen (die zich nu nog onder de radar bewegen) inzichtelijk maken en vervolgens -overal waar mogelijk- tot realisatie helpen. Op dit moment lijkt er nog niet goed genoeg samen gewerkt te worden en iets vanuit het gemeentehuis te worden opgelegd. Vanuit de stad -samen met betrokkenen- valt ook hier enorme winst te boeken. Zo nee dan lijkt menigeen richting Raad van State te gaat en staat het paard achter de wagen in plaats van ‘als sprinter die de kar trekt’ er voor…’

Naar aanleiding van het inspreken van twee ondernemers uit de Oranje Nassaustraat past de wethouder hun deel van bestemmingsplan Heerlen City aan en neemt het daarvoor terug zoals hij zei. Allerminst valt uit te sluiten dat er nog heel veel meer aangepast moet worden. Mede vandaar trekt Hart-Leers aan de bel en vraag om extra tijd om met de nodige bedachtzaamheid tot verbetering te komen…