750.000 Euro subsidie blijkt flexibel inzetbaar

Posted by | September 16, 2010 | Nieuws

subsidieMaandagavond aanstaande bespreekt de raadscommissie Economische Structuur de inzet van 750.000 Euro subsidie verkregen via het ministerie van Economische Zaken. Deze subsidie ontving Heerlen voor het realiseren van een cultuurproductiehuis. Echter: voordat het zover kwam volgde voorafgaande aan de inzet van het subsidiegeld (nadat de subsidie inmiddels ontvangen was) een extern onderzoek. Daarna realiseerde de gemeente Heerlen zich dat het beter was om het subsidiebedrag voor cultuurproducties in te zetten. Hart-Leers vraagt zich af of het zomaar kan (en mag) om voor een bepaald doel verkregen subsidies vervolgens voor iets anders in te zetten.

Onderstaand het antwoord (van de gemeente Heerlen) op de voorgaande vraag en tevens een inkijkje in de wereld van geld ‘rondpompen’ binnen de overheid.

Omdat het ministerie van EZ in 2009 een overschot aan GSB budgetten had daagde zij alle G32 gemeenten uit om met voorstellen te komen die een bijdrage leverden aan de wijkeconomie en de levendigheid. De gemeente Heerlen diende vandaar een voorstel in om een cultuurproductiehuis te realiseren. Daarop bleek Heerlen een van de enkele gemeenten wiens plan enthousiast ontvangen werd en vervolgens werd Heerlen 750.000 Euro subsidie toegewezen. Daarop stelde Heerlen een kwartiermaker (bureau Koekoek) aan om het concept van een cultuurproductiehuis verder uit te werken op het gebied van inhoud, financiën en organisatie. De uitwerking hiervan (een zogenaamde businesscase) concludeerde (na discussie met ‘het culturele veld’) dat een cultuurproductiehuis, in de opzet zoals Heerlen die indiende bij het ministerie van EZ, op elementen niet volledig tegemoet komt aan de vraag van de makers. Op basis daarvan besloot het college in plaats van in een cultuurproductiehuis in culturele producties te willen investeren…

Zo gemakkelijk gaat het kennelijk: geld vragen, het krijgen en… ergens anders voor gebruiken. Miljarden bezuinigen? Helemaal niet vreemd als je het voorgaande bekijkt.