Aansluiten nieuwe Mijnwaterklanten kostenpost van 2.888.000 euro

Onlangs werd duidelijk dat er 2 nieuwe Mijnwater afnemers komen: APG (alleen koeling) en Arcus (koeling en verwarming). ‘Wat gaat het aansluiten van deze beide klanten kosten en welke opbrengsten staan hiertegenover?’, vroeg Hart-Leers aan burgemeester en wethouders. Vandaag kwam het antwoord op onze vragen (bijlage).

Schrik niet: maar liefst 2.888.000 euro kost het aanleggen van de beide nieuwe aansluitingen waarvan Heerlen een jaarlijkse omzet van 120.000 euro verwacht. Eerder gaf de stad aan een dergelijke omzet ook bij de huidige beide afnemers (CBS en Weller Energie) te boeken. Later bleek echter, bij navraag door Hart-Leers, dat beiden (die zowel warmte als kou afnemen) gezamenlijk voor 65.000 euro omzet (per jaar) zorgen.

Het merendeel van de aansluitkosten wordt via subsidies bijeengebracht, Heerlen moet ‘uit eigen kas’ 1.229.000 euro bijdragen. Dat terwijl inmiddels al ca. 15,5 Mln. euro in het Mijnwaterproject verdween en er nog steeds geen zelfstandige Mijnwater BV is.

Als zo dadelijk, na uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders, circa 18 Mln. aan het Mijnwaterproject verspijkert is verwacht de stad een (geschatte) jaarlijkse omzet van 185.000 euro. Kortom: op jaarbasis ca. 1 % van de inmiddels gemaakte kosten. Mijnwaterproject of Mijnwaterdebacle…

raadsinfo.br. uitbreiding mijnwatersysteem