Aanvraag gemeentelijke monumentenstatus -en bezwaar tegen sloop- oud Heerlens stadsgezicht Kegelpaleis

Posted by | december 01, 2018 | Nieuws, Vanuit de fractie

In september jongstleden zou de sloop van het Kegelpaleis en het naastliggende Studio ‘54 plaatsvinden zo meldde het raadsbesluit van nagenoeg precies een jaar daarvoor. Ondertussen is er van sloop (nog) niets te bespeuren en blijft het rondom de (te) forse ‘uitbreidingsplannen Nor’ oorverdovend stil. Tijd om Heerlen, wederom, voor een grote fout te behoeden en het Kegelpaleis, een stukje oud Heerlen voor de toekomst te bewaren. -Indien nodig- via de aanvraag van een (gemeentelijke) monumentenstatus.

Nu, gelukkig, steeds meer mensen de waarde van een oude, beeldbepalende stad onderstrepen en daarmee naar onze (binnen)stad wijzen is het hoog tijd om ook de Pancratiusstraat (en omgeving) weer eens nader onder de loep te leggen. Het Savelberghklooster, het huis van de Deken, het oude pand Schmitz en de galerie van Wersch stuk voor stuk pareltjes van de binnenstad. Met uitkijk op de Schelmentoren en Pancratiuskerk is het plaatje compleet.

Met ver uitgewerkte plannen om een grote ‘glazendoos’ op de plek van het aloude Kegelpaleis en Studio ‘54 te zetten vervalt daarmee de prachtige kans om sowieso de oude gevel van het Kegelpaleis te behouden en de originele gevel van een vroeger pand op de locatie Studio ‘54 terug te plaatsen.

Indien inderdaad de behoefte aan een grote, nieuwe popzaal bestaat -iets wat wij hartgrondig betwijfelen- het volgende: bij het al bestaan van een grote, recente popzaal achter de Schouwburg en een verre van optimale bezetting van de  huidige popzaal Nor zou je ook zo kunnen denken:

Behoudt het Kegelpaleis, maakt van een stuk achterliggende zaal een soort van ‘binnentuin’ waardoor het achterliggende podium min op meer ‘vrij’ komt te staan en daarmee Studio ‘54 een zijingang krijgt. Bekijk met deze insteek toekomstige mogelijkheden waarbij het verleden een grote rol krijgt en grotendeels behouden blijft. Behoudt het Kegelpaleis -dat diens roots al van voor 1890 kent- en geef het Studio ‘54 pand weer een aangezicht van ‘anno dazumal’.

‘Met de aanvraag van een (gemeentelijke) monumentenstatus voor het Kegelpaleis hopen wij een nieuwe aanpak af te dwingen. Maak dit stukje oud Heerlen alsjeblieft niet met de grond gelijk maar behoudt het en herstel -op z’n minst- het vroegere aangezicht in ere’, herhaalt Hart-Leers voor een zoveelste maal diens oproep daartoe.

Nu is het nog niet te laat, de panden staan er nog en sloop is nog niet gestart. Zowel bezwaar maken tegen een mogelijke sloopvergunning als de aanvraag van/voor een (gemeentelijke) monumentenstatus bieden zeer waarschijnlijk soelaas om alsnog tot een veel betere aanpak -en oplossing- te komen…