Achat Hotels Maankwartier: zoveelste ’beoogd exploitant Maanhotel’ komt toch niet

Posted by | september 19, 2018 | Nieuws, Vanuit de fractie

Aan de reeks van ‘hotelketens die toch niet naar het Maankwartier komen’ lijkt het Duitse Achat Hotels te kunnen worden toegevoegd. Zo blijkt tenminste uit bijgaande voortgangsrapportage Maankwartier.

De tekst op pagina 3 van 7 (onderaan) laat weinig te wensen over: ‘Hotel en parkeergarage Zuid … Op moment van schrijven is ons nog geen informatie bekend omtrent de exploitatie dan wel de beoogd exploitant’

Hart-Leers waarschuwt van meet af aan voor het gigantische bouwproject Maankwartier: ‘Het draait er niet om of je het project mooi of niet mooi vind maar om wat het geheel Heerlen brengt. De stad kampt met veel te veel lege ruimten waarbij zowel gemeente Heerlen als sociale woningbouwcorporatie Weller -bij gebrek aan andere geïnteresseerden- vanaf hun originele plek verkassen en ook een supermarkt en prijsvechter het zelfde deden. De winkel- en parkeerruimte in deel Noord staan zo’n twee jaar na aankoop alweer te koop terwijl de eigenaar ervan langdurig belegger is.’

Bouwen voor leegstand lijkt hetgeen Maankwartier veroorzaakt. Juist dat zorgt voor nog meer problematiek.

Ook de vele winkelruimten rondom het Maanplein zijn nog steeds leeg (Komt u hier ondernemen? Prijkt al geruime tijd op de ramen) terwijl ook 2 van de 3 grote winkelruimten (Noord en Zuid) nog een invulling zoeken. Daarnaast is het veilig houden van het geheel een hele kluif zo blijkt uit het feit dat het Maanplein niet alleen extra politie inzet, buurtcoaches, schoonmaakrondes en regelmatig bezoek van toezichthouders vergt.

Niet alleen stortte gemeente Heerlen onlangs nog maar liefst 11,3 miljoen euro (en niet lang daarvoor 6,8 miljoen euro) bij voor het megaproject -om een en ander draaiende te kunnen houden- ook luidt de vraag of gemeente Heerlen door vertraging ontstane miljoenen meerkosten überhaupt terug vorderen kan en zo ja, op welke manier.

Het Maankwartier is veel te groot voor Heerlen en kost daarbij handen vol (gemeenschaps)geld terwijl bestaande (langdurige) problemen ondertussen allerminst verdwijnen zo niet erger worden…  

Maankwartier voortgangsrapp.

Bijlage 1 – plattegrond

Bijlage 2 – factsheet