‘Achterkamertjes politiek’ rondom sluiting spoorwegovergang Heerlen – De Kissel?!

Posted by | februari 15, 2018 | Nieuws, Vanuit de fractie

Volgende week woensdag (om 18u.) vergadert de raadscommissie LO in de raadszaal van het gemeentehuis. Dan wordt onder andere gesproken over Station Heerlen – De Kissel en met name over het sluiten van de spoorwegovergang aldaar en het aanleggen van een nieuwe ontsluiting richting Schaesbergerveld, Meezenbroek en Palemig. Hart-Leers stelde in deze een hele reeks vragen en ontving vandaag bijgaand antwoord.

Hart-Leers: ‘Besluiten nemen terwijl de buurt er niet in gekend is?! Dat kan toch niet. Waarom werd de buurt niet geinformeerd en hield Heerlen liever alles ‘onder de pet’ totdat de race kennelijk gelopen is?’

Nu de buurt officieel nog steeds van niets weet vinden wij het de allereerste prioriteit om deze gemeentelijke plannen eerst aan de buurt voor te leggen en van hen te horen hoe zij op deze gemeentelijke plannen reageren. Als voordien al een besluit genomen wordt luidt de vraag: wat heeft de buurt dan nog te zeggen -en te willen-? Helemaal niets, toch?

Hart-Leers: ‘Onder deze omstandigheden wordt het raadsvoorstel, wat ons betreft, aangehouden totdat de buurt volledig geinformeerd is en een informatieavond plaatsgevonden heeft waarna de buurt precies weet wat de concrete plannen zijn. Vervolgens moet de gemeente hieruit een conclusie trekken en er voor zorgen dat vragen beantwoord zijn voordat politiek Heerlen besluiten neemt. Dit lijkt ons een normale gang van zaken. Niet meer en niet minder…’

Hart-Leers, Glasmijweg, Spoorwegverbreding Heerl-Landgr