Beantwoording interpellatievragen ‘begroting RD4’ blijkt plots erg lastig

Posted by | januari 04, 2010 | Nieuws

hangmat Tijdens de raadsvergadering van december jl. riep Hart-Leers de wethouder ter verantwoording en stelde de volgende vragen:

  1. Heeft wethouder Offermans, als vertegenwoordiger van Heerlen, voor of tegen de RD4 begroting gestemd?
  2. Wanneer vond de stemming tot vaststelling van de RD4 begroting door het AB van RD4 plaats?
  3. Plaatste de wethouder, onze vertegenwoordiger, op- en aanmerkingen tijdens de vaststelling van deze begroting? Zo ja, welke op- en aanmerkingen waren dat?
  4. Is het mogelijk om de van alle RD4 AB vergaderingen van het afgelopen jaar vastgestelde notulen in te zien, inclusief de getekende presentielijsten?

(Na te lezen in de concept notulen raadsvergadering 01.12.09 v.a. blz. 66 van 73)

In de kortst mogelijke tijde stortte de wethouder een stortvloed aan woorden over de gemeenteraad uit. Een woordenbrij waar helaas geen touw aan vast te knopen viel. Uiteindelijk volgde de toezegging om de antwoorden op de vragen ‘kort en bondig’ zwart op wit te zetten. Juist op die anwoorden wachten we, na diverse toezeggingen en latere vooruitschuivingen, nu nog steeds…

Ook de Art. 36 vragen van collega raadslid Hummel werden op deze wijze via kennelijk hetzelfde antwoord, helaas verre weg onvoldoende, afgedaan. Dit verhaal krijgt zeker ’n vervolg!

6 januari 2010 – Het kan schijnbaar dus toch! Antwoorden wethouder interpellatie