Bezoek aan Jan Stuyt tentoonstelling bij De Vondst en… wie wat bewaart die heeft wat! 

Nadat ik bij L1 Cultuurcafé hoorde over ‘Stuyt, architect en stedenbouwer in Parkstad’ => – https://l1.nl/l1-cultuurcafe-stuyt-architect-en-stedenbouwer-in-parkstad-167405/ bezocht ik de tentoonstelling in de voormalige Stadsgalerij. (Gelegen direct achter De Vondst) Toegankelijk opgezet een feest van herkenning voor eenieder die ook maar een beetje thuis is in Heerlen en omgeving en de stad een warm hart toedraagt.

Eerder die dag nam ik, na het beluisteren van de radio-uitzending, een tweetal oude straatnaamborden ter hand. Oude emaillen borden van de Poels- en Stuytstraat. 

Toeval bestaat niet, of… Ik ‘redde’ deze oude straatnaamborden ooit, vele jaren geleden, uit een afvalbak op de toenmalige gemeentewerf. Deze Heerlense kleinoden lagen er klaar om naar ‘de oud ijzerboer’ te gaan. Ik mocht ze overnemen en nam ze mee naar huis.

Vanmiddag, lopende langs de vele foto’s van de tentoonstelling, stuitte ik op de verdieping op een grote prent met daarop de hoek Stuyt- en Poelsstraat. Er hingen, goed zichtbaar, nieuwe straatnaambordjes waar, zeer waarschijnlijk, ooit (inmiddels mijn) beide oude exemplaren hingen. 

Natuurlijk vertelde ik dat ik de oude orginele borden heb en deze met plezier in bruikleen, ter beschikking, stel. Zo gebeurde vanmiddag kort voor de Stuyt tentoonstelling vandaag om 17 uur sloot.

Al wandelend door de voormalige Stadsgalerij loop je door Stuyt’s Heerlen en zie je heel wat bekends. Daarbij hoor je, in beeld gebrachte, verhalen van stadsgenoten die ‘iets hebben met’ een Stuytbuurt, -woning of een groot gebouw van zijn hand. 

Alhoewel ik er vanmiddag geruime tijd was zag ik nog lang niet alles. Binnenkort een keer terug dus.

Ook het inkijk exemplaar van het boek dat onlangs over Stuyt verscheen bekeek ik met plezier. Vele foto’s en, natuurlijk, de nodige informatie. Heerlen (en omgeving) puur zoals het is… of was.

Bijgaand enkele foto’s van het moment dat ik de borden bracht en… in bruikleen gaf aan Marcel van der Heyden. Dank aan Anton ten Westenend die de foto’s maakte.

Loop er zeker eens binnen, kijk en geniet. Dat kan op vrijdag, zaterdag en zondag van 12 tot 17 uur. Toegang Gratis.