Bezoekersaantallen hartje Heerlen met ruim 40 % afgenomen: stadsbestuur nam -jarenlang- foute beslissingen 

‘Een gewaarschuwd mens telt voor twee’ luidt het spreekwoord. Zo niet in bestuurlijk Heerlen, helaas. Alhoewel Hart-Leers al vele jarenlang waarschuwt voor de achteruitgang van Heerlen centrum -en een flinke afname van bezoekersaantallen aldaar- stak het stadsbestuur keer op keer ‘het hoofd in het zand’. Daarbij ging het zelfs zover dat Heerlen stopte met het tellen van passanten en aldus zelf geen vervolg meer gaf aan een lange reeks -eigen tellingen- met afnemende bezoekersaantallen.

Met grote regelmaat wijst (en wees) Hart-Leers in deze op Locatus en de kennis en kunde aldaar aanwezig. Zij weten van de hoed en de rand als het om bezoekersaantallen en ontwikkelingen aangaande leegstand gaat.

Met maar liefst 30 procent winkelleegstand in hartje Heerlen, en daarbij ook zeer veel leegstaande kantoorruimte, kent de stad een enorme klus. De -stadsbreed- ongeveer 1900 leegstaande woningen daarbij nog niet eens genoemd.

Een/de gemiddelde leegstand van de hele stad nemen lijkt op een minder groot probleem. De pijn treft de stad echter keihard in de koopcentra van Heerlen centrum en Hoensbroek. Terwijl ook Heerlerheide een forse uitdaging kent.

Hart-Leers: ‘Al jarenlang pleiten wij, onder andere, voor zeer betaalbare parkeerplekken. Dat dit prima werkt wijst het door ons voorgestelde (en ingevoerde) plan uit om zeer betaalbaar dagparkeren aan de Spoorsingel in te voeren. Hier is inmiddels een prima plek ontstaan waar eenieder -een hele dag- voor 3 euro parkeren kan. Dat dit prima werkt uit zich in de huidige bezetting van de parkplekken. Gebruik in plaats van merendeels leegstand gedurende de vele jaren ervoor.’

Dat bezoek aan hartje Heerlen fors blijft dalen moet -ondertussen al jarenlang- een halt toegeroepen worden. Dat hartje Heerlen steeds meer de ‘Geleensituatie’ (torenhoge winkelleegstand) nadert lijkt alsof het koopcentrum niet meer te redden valt. Dat moet voorkomen worden: dit kan alleen nog door -zo snel mogelijk- de juiste keuzes te maken.

Inbreiden in plaats van uitbreiden moet de oplossingsrichting zijn, wonen boven bestaande winkels. Herbeleven van wat er is in plaats van steeds weer slopen en… nieuwbouw. Praten met (deskundige) mensen in plaats van over hen.

Het blijvende signaal dat het aloude centrummanagement snel nieuw leven moet worden ingeblazen ondersteunen wij al geruime tijd van harte. Een goed werkende centrumorganisatie, gedragen door ondernemers, in plaats van het huidige Heerlen Mijn Stad dat vooral op feesten en evenementen gericht lijkt.

Kijk waar hartje Heerlen goed in is. Trek de conclusie dat het vooral knusse, gezellige dingen zijn: de Joarmaat, de Wielerronde, Oad op Nuj. Laagdrempelige gezelligheid en zeker niet veel te hoog gegrepen-  veelal ‘gemaakte’ zaken.

Terug na af en daarbij veel meer benadrukken van en over ‘oud Heerlen’:
-waar komt Heerlen vandaan, wat valt nog allemaal te zien uit diens ontstaansgeschiedenis?

Geen leegstand maar verstand, geen ‘Urban’ maar sfeer en gezelligheid!

Eerder al opperden wij de stelling dat Heerlen meer dorpse gezelligheid dan stadse probelmatiek zou kunnen/moeten uitstralen. De voordelen van een stad met de gezelligheid van een dorp.

Met een lege gemeentekas en grote tekorten voor de boeg dienen knopen doorgehakt te worden: gaat Heerlen verder op de ‘hip en jong’ Urban tour? Of ligt de nadruk, hopelijk, heel snel bij sfeer en plezier van en voor alle inwoners en bezoekers. Wat ons betreft het allerliefst het laatste…

Hartje stad ligt, al veel te lang,  ‘in de lappenmand’ terwijl daarbij velen het centrum ondertussen de rug blijken te hebben toegekeerd. Niet praten, praten en blijven praten… maar ‘goed doen’! Mogelijkheden bieden (of creëren) voor mensen in plaats van ‘stenen stapelen’ en -ziende blind- hopen dat daarmee alles wel weer goed komt…