Burgemeester en wethouders vullen filmtheater Royal zonder akkoord gemeenteraad

Dat de raad in 2009 besloot om De Royal te kopen, er een nieuwe blijvende invulling voor te vinden en het filmtheater na 5 jaar ‘van de hand te doen’ daarover lijkt niemand meer te spreken. Gaandeweg opperde men allerlei plannen waarvan vervolgens geen tot uitvoering kwam. Met de opening van de stationsomgeving voor de deur doen burgemeester en wethouders nu kennelijk simpelweg wat hen goeddunkt. Een en ander echter zonder goedkeuring van de gemeenteraad.

Het lokale filmhuis kent zo’n 6000 bezoekers en mag op een jaarlijkse gemeentelijke steun van 100.000 Euro rekenen. Terwijl aan de filmhuis manager, die de vrijwilligers aanstuurt, zo’n 40.000 Euro opgaat. Een gemiddelde berekening laat zien dat met zo’n 6000 bezoekers dit er ongeveer 500 per maand zijn en circa 125 per week. Of De Royal met een dagelijks aantal van amper 18 bezoekers (per dag) kan voortleven lijkt, onder de huidige omstandigheden, zeer onwaarschijnlijk.

Nu al worden plannen geopperd om zowel Maxim als Rivoli (de beide naastliggende bioscoopzalen) te slopen en aldaar een spiksplinternieuw filmhuis te laten verrijzen. Waarschijnlijk ‘iets gebouwelijks’ in de trant van de naastliggende stationsomgeving omdat diens ontwerper kennelijk reeds als ‘bouwmeester’ voor het project aangeworven is.

Sinds 13 September prijkt op de actielijst van de raadscommissie het volgende:

Inzake De Royal is toegezegd:
  • Het plan van het Filmhuis zal na overleg met het bestuur (van het Filmhuis) met de commissie worden gedeeld.
  • In het najaar zal aan de raad/commissie een voorstel worden voorgelegd over de benodigde investeringen met betrekking tot De Royal.
  • Zodra er een gezamenlijk businessplan voorhanden is zal dit worden gedeeld met de commissie.

Achter al die punten staat: afhandelen najaar 2019. Waarbij, voor alle duidelijkheid, beantwoording nog niet plaatsgevonden heeft.

De Limburger meldt ondertussen dat Heerlen een nieuw filmdoek en een nieuwe filminstallatie laat plaatsen en… er voor zorgt dat zowel verwarming als toiletten in orde zijn.

Het kan niet anders dan dat politiek Heerlen op enig moment voor voldongen feiten geplaatst word met vervolgens als (enige?) mogelijkheid -bij niet instemmen- het filmhuis (en mogelijk ook anderen) uit het gemeentelijke eigendom Royal zetten.

Hart-Leers: ‘Ondanks dat politiek en stadsbestuur duidelijke afspraken maakten zet de wethouder kennelijk op eigen houtje door en heeft de gekozen volksvertegenwoordiging het nakijken. Waarom kreeg een particuliere investeerder geen kans om het complex te kopen en deze cultureel te ‘vermarkten’ zoals het stadsbestuur weet. Waarom nu al opteren voor nieuwbouw en daarvoor zelfs al een ontwerper bij de arm nemen? Dat de financiën van de stad erg krap zijn is eenieder duidelijk. Ook dat zorgt voor de nodige beperkingen. Na 10 jaar gemeentelijk eigendom van het monument Royal had Heerlen niet alleen beter voor het gebouw moeten zorgen maar zeer zeker ook de afspraken die in het raadsbesluit van 2009 zwart op wit staan moeten nakomen.’

Overigens is nog steeds niet duidelijk hoe het afloopt met de open en bloot liggende ‘achterwand’ van de Quatro Bioscoop. Na sloop van het stadskantoor bleek de achterwand niet ‘af’ te zijn waarbij deze sindsdien van een oranje bouwzeil voorzien is. Wellicht gedurende ‘de zomer’ geen probleem echter met de Herfst en Winter voor de deur zeker ‘een punt van zorg’…