Burgerwacht wil diefstal van begraafplaats imstenrade een halt toeroepen

Posted by | juni 11, 2015 | Nieuws, Vanuit de fractie

Bijna dagelijks verdwijnen zaken van begraafplaats Imstenrade. ‘Dat moet stoppen!’, uiten bezoekers van de begraafplaats die hun en andermans eigendommen zagen verdwijnen. Omdat de reeks van diefstallen blijft doorgaan ligt een initiatief om een burgerwacht te starten voor.

Hart-Leers had vandaag contact met de initiatiefnemer en vervolgens ook met de gemeente Heerlen. Wij denken hierbij ook aan het plaatsen van een camera bij de in/uitgang van de begraafplaats ter hoogte van de parkeergelegenheid. Zo worden in- en uitgaande bezoekers gepast in het oog gehouden en wordt ook op geparkeerde voertuigen gelet. Er verdwijnen immers niet alleen spullen van de begraafplaats, ook inbraken in auto’s vinden plaats.

In goed onderling overleg met gemeente Heerlen en initiatiefnemer zien we het zeker gebeuren dat zij, op korte termijn, samen tot een gedragen burgerwacht komen. Daarbij aanwezige voorzieningen beschikbaar stellen om op die manier de lange reeks van laffe diefstallen snel een halt toe te roepen. ‘Wij waken over uw en onze eigendommen!’