College ‘leende’ 1,3 mln. Euro aan Mijnwater B.V.: gemeenteraad wist van niets

Alhoewel politiek Heerlen zich pas gisteravond -voor de eerste keer- over de door burgemeester en wethouders voorgestelde miljoenenlening (10 miljoen euro) aan de Mijnwater B.V. kon uitspreken bleek dat deze BV –zonder medeweten van de Heerlense politiek- kennelijk al een gemeentelijke lening van 1,3 miljoen euro heeft ontvangen. Een lening die nu deel uit maakt van een nog te verstrekken miljoenenkrediet (collegevoorstel). Politiek Heerlen wist van niets terwijl leningen hoger dan 50.000 euro verplicht aan hen kenbaar gemaakt moeten worden. Burgemeester en wethouders handelden desondanks toch zoals zij deden. Zij gaven 1,3 miljoen ‘krediet’ en informeerden -een wettelijke plicht- de raad niet.

Een Mijnwater B.V. die tot 2017 nog 35 miljoen moet investeren waarbij er -voorafgaand hieraan- al 19 miljoen ingepompt zijn heeft tegen die tijd (2017) een ongelofelijke kostenpost van maar liefst (ruim) 54 miljoen euro opgeleverd. Tot op heden is slechts duidelijk dat er totale jaarlijkse omzetten van circa 65.000 euro geboekt werden. Iets waarvan bijvoorbeeld de directeur -de enige die op de loonlijst van de B.V. prijkt- of ingehuurde externe adviseurs zeer waarschijnlijk niet betaald kunnen worden. Fikse investeringen zijn gedaan. Kosten gemaakt die nagenoeg geen inkomsten opleveren maar wel jarenlange (leverings)verplichtingen opleveren.

Nu willen burgemeester en wethouders 10 miljoen aan deze -daags voor de gemeenteraadsverkiezingen opgerichte- B.V. lenen. Lenen aan een bedrijf dat volledig in eigendom van de gemeente Heerlen is en waaraan niemand (behalve Heerlen) momenteel een lening verstrekken wil. Daarnaast staat de Weller Energie B.V., het bedrijf dat Mijnwater aan de Mijnwaterwoningen in Heerlerheide levert, al jaren te koop en is -ook na afboekingen van vele miljoenen- nog niet van de hand gegaan.

Diverse financiers kregen het aanbod om in de Mijnwater B.V. te investeren: niemand verstrekte een lening of wilde daartoe (zonder 100% garantie van de gemeente) overgaan.

Nu Heerlen het bedrijf alweer 1,3 miljoen leende -zonder de gemeenteraad daarover vooraf te informeren- luidt de vraag wat dit voor gevolgen heeft. Heeft het college hiermee willens en wetens haar wettelijke plicht verzaakt en zo ja wat zijn de gevolgen daarvan?

Het Mijnwaterproject lijkt steeds onafhankelijker van de feitelijke Mijngangen te worden en richting systeem te gaan dat bovengrondse restwarmte en/of koude via netwerken met elkaar verbind. Benadrukt dit dat het Mijnwaterproject geflopt is en de vele miljoeneninvesteringen tot nagenoeg niets -behalve hoge kosten en vele risico’s- geleidt hebben?

Het Mijnwaterbedrijf heeft ook in de komende jaren nog flinke leningen nodig. ‘Investeringen’ blijven anders uit. Nu de omzetten kennelijk verwaarloosbaar zijn en de kosten de inkomsten ruimschoots overtreffen is het tijd om eindelijk de conclusie te trekken: tot hier en niet verder ook dit gemeenteproject heeft geld genoeg gekost.