College schuift grondboring ’t Loon voor zich uit

Posted by | February 10, 2012 | Nieuws

Onlangs werd de gemeenteraad schriftelijk geïnformeerd over de voortgang m.b.t winkelcentrum ’t Loon. Het collegebesluit (2012/4755), dat recentelijk openbaar werd, sluit als volgt af : ‘N.A.V: Wethouder de Wit en de Burgemeester worden gemandateerd om, indien de vraag zich voordoet, bij het Loon de boring te laten uitvoeren naar de oorzaken.’ 

‘Indien de vraag zich voordoet’ lijkt haaks te staan op eerdere gemeentelijke uitspraken en toezeggingen die aangaven dat midden januari ’12 (op de plek waar de verzakking plaatsvond) grondboringen plaats zouden vinden. Dit om daardoor mede te kunnen achterhalen wat nu de precieze oorzaak van deze, zeer plaatselijke, verzakking was. Daarbij werd eind vorig jaar ook aangegeven dat het enige tijd kost om een dergelijke boorinstallatie naar Heerlen te halen omdat zulke specifieke machines nogal ‘dun gezaaid’ bleken. 

Uit de raadsinformatiebrief, die de gemeenteraad onlangs over de stand van zaken ’t Loon ontving, blijkt in het geheel niet dat de grondboringen er niet plaatsvonden en bovendien kennelijk tot nader order vooruit geschoven en/of afgeblazen zijn. Hart-Leers: ‘Opzienbarend. Het lijkt ons niet meer dan normaal en op z’n plek dat z.s.m de oorzaak van deze catastrofe achterhaalt wordt. Niet alleen om daarmee duidelijkheid te krijgen maar ook om mogelijke toekomstige problemen te kunnen voorkomen.’