Cultura Nova voor 69% subsidieafhankelijk

Posted by | August 23, 2011 | Nieuws

220.000 Euro van het in totaal 872.000 Euro kostende Cultura Nova festival komt direct uit de kas van de gemeente Heerlen. Ook lijkt het erop dat daar bovenop geleverde faciliteiten (zoals hekwerken en dergelijke) ten laste van de gemeente in rekening gebracht worden. Van de totale festivalbegroting bestaat het merendeel van de inkomsten rechtstreeks uit overheidssubsidie. Hart-Leers: ‘Voor het festival, dat ca. 38.000 bezoekers trekt, is de gemeentelijke bijdrage buitensporig hoog. Andere evenementen mogen op een (maximale) gemeentelijke bijdrage van 40.000 Euro rekenen’.

De Provincie Limburg ondersteunt het festival jaarlijks met 125.000 Euro, Parkstad Limburg steunt met 100.000 Euro, Culturele fondsen met 60.000 Euro, het Parkstad Limburg Theater met 72.000 Euro, terwijl andere gemeenten (en Duitsland) gezamenlijk 25.000 Euro ‘op tafel leggen’. 602.000 Euro komt dus direct/indirect rechtstreeks uit ‘de kas van de overheid’ en dat is maarliefst 69% van de totale festivalbegroting. Dat betekend in praktijk bijna 16 Euro rechtstreekse cultuursubsidie per individuele bezoeker.

Burgemeester en wethouders wijzen er in hun subsidiebesluit op dat Cultura Nova een te zwakke financiële positie heeft omdat er in de afgelopen jaren geen enkele reserves opgebouwd zijn.  ‘Cultura Nova neemt grote risico’s, onder meer omdat het een buitenfestival is dat onder invloed van het weer staat. Een weerstandsreserve is noodzakelijk. De gemeente ondersteunt onder de voorwaarde dat er in de komende drie jaar een reserve van 66.000 Euro opgebouwd wordt’.

Achter de Heerlense ‘culturele lente’ gaat een flinke subsidiestroom schuil waarbij diversen nogal fors aan het ‘subsidie-infuus’ hangen. Hart-Leers: ‘Uit de praktijk blijkt dat men met minder subsidie inventiever en spaarzamer is en het een en ander mede daardoor vernieuwende en verfrissende resultaten oplevert. De tijd van grote bergen subsidiegeld is voorbij, vasthangen aan het ‘subsidie-infuus’ is verleden tijd’.

Bijlagen:
Collegevoorstel b&w
Cultura Nova 2011
Begroting Cultura Nova 2011