cultura nova

Cultura Nova ‘13: behoorlijk hogere kosten en minder bezoekers

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

cultura_nova_logoVerbazingwekkend dat de media melden dat Cultura Nova met minder budget meer bezoekers trok. De bijgaande stukken, afkomstig van Cultura Nova, benadrukken namelijk het tegendeel.

Cultura Nova liet weten dit jaar zo’n 40.000 bezoekers gehad te hebben en daarmee 2000 meer, 38.000 dus, dan vorig jaar te hebben mogen begroeten. Bovendien melden zij, tenminste zo meldt de media, minder budget te hebben gehad.

Read More

Kostenplaatje Cultura Nova: 10 dagen lang (bijna) 100.000 euro per dag

Posted by | Nieuws

Het was ook dit jaar weer schrikken geblazen toen Hart-Leers in de subsidieaanvraag Cultura Nova ’13 het bedrag van 997.000 euro zag staan. 997.000 euro voor een 10 daags festival? Bijna 100.000 euro per ‘dagje Cultura Nova’ dat is wel erg veel geld, zeker in tijden van flinke bezuinigingen en fikse tekorten.

De gemeente Heerlen draagt via subsidie 220.000 euro bij, de provincie Limburg 135.000 euro, de subsidie van het Fonds voor de Podiumkunsten is 150.000 euro terwijl overige private en publieke midden 107.000 euro bijeen brengen. Samen vormt dit (ruim) 61% van het kostenplaatje terwijl de kassaopbrengst (publieksinkomsten) voor 125.000 euro opgevoerd zijn,  ca. 12, 5% van het totale kostenplaatje dus.

Hart-Leers:  ‘Wij vragen ons ook dit jaar weer hardop af of die verhoudingen überhaupt wel verantwoord zijn. Een begroting van bijna 1 Mln. euro waarbij het toegangskaartje feitelijk 8 keer duurder zou moeten zijn om ‘uit de kosten’ te komen. Kan en mag deze riante vorm van subsidie en ondersteuning wel zo doorgaan en zijn er in de huidige tijd, waarin menigeen zelf zijn of haar broek moet ophouden, geen andere -belangrijkere dingen- te bedenken die ondersteuning verdienen?!’

Wat Hart-Leers betreft is de subsidieregeling en facilitaire ondersteuning van dit 10 daags festival veel te riant en in de afgelopen jaren grandioos ‘uit de klauwen’ gelopen. De subsidiestroom is veel te fors en buiten alle proporties voor iets dat bovendien op een zeer beperkte doelgroep mikt. Wij gaan de discussie hierover ook dit jaar weer graag aan en zijn erg benieuwd met welke alternatieve vormen van financiering de organisatie -na fikse bezuinigingen- op de proppen komt.

Bijlage

Gemeentelijke subsidie Cultura Nova binnen 10 jaar met factor 4,5 gestegen

Posted by | Nieuws

Cultura Nova mocht in 2003 op ca. 78.000 euro gemeentelijke subsidie rekenen. Ondertussen steeg deze gemeentelijke steun naar maar liefst 350.000 euro per jaar. Een stijging met een factor 4,5 Bijgaand de Cultura Nova vragen die Hart-Leers aan burgemeester en wethouders stelde. Vragen die vandaag als volgt (bijlage) beantwoord werden.

Vorig jaar bezochten 41.500 bezoekers het festival. Waarvan 12.100 betalende die ieder ca. 15 euro aan inkomsten opleverden. Onder andere ook Parkstad Limburg Theaters doet een duit in het zakje. Met 72.000 euro per jaar levert het theater delen van het Cultura Nova programma en personele ondersteuning.

In verband met het advies van het Fonds van de Podiumkunsten, een advies in verband met de subsidieaanvraag die uiteindelijk niet tot toekenning leidde, heeft Heerlen nog geen specifiek overleg met Cultura Nova gevoerd.

Bijlage

Heerlen: Cultura Nova moet professioneler te werk gaan

Posted by | Nieuws

Het is ronduit onbegrijpelijk dat Cultura Nova, nu haar 22ste editie in rassen schreden nadert haar hoofdsponsor, de gemeente Heerlen (ruim 220.000 euro jaarlijkse subsidie), pas vorige week een definitief subsidieverzoek liet toekomen. Ruim 5 weken voor de start van het festival vraagt Cultura Nova de jaarlijkse (meer dan riante) subsidie aan terwijl daarvoor een gemeentelijke termijn van 12  weken staat. Kan Heerlen überhaupt afwijzen nu de festivalprogrammering inmiddels lang en breed vastligt? 

Regels zijn regels. Ook voor Cultura Nova. Waarom krijgt een ander evenement geen steun en geldt dit, klaarblijkelijk, niet voor Cultura Nova?

De subsidieaanvraag laat zien dat Cultura Nova voor het overgrote deel, reeds jaren, fors aan het ‘subsidie infuus’ hangt. Ook na 22 jaar staat dit festival kennelijk alles behalve op eigen benen en moet Heerlen, jaar na jaar weer, hiervoor diep in de buidel tasten.

Hart-Leers:  ‘Wat ons betreft mag de door cultureel Heerlen zelf uitgeroepen ‘Culturele Lente’ niet over de ruggen van (en uit de beurzen van) onze inwoners bekostigd worden. Cultureel ondernemerschap vergt behalve durf, inzet en inzicht ook professionaliteit. Daarbij past wat ons betreft zeker niet het keer op keer weer trekken van de ‘gemeentebeurs’. In dit geval is de termijn bovendien  ruimschoots overschreden en de enige schuldige daaraan lijkt Cultura Nova zelf. Wie zich brand moet op de blaren zitten en niet, zelfs na 21 jaar (en kennelijk enigszins achteroverleunend richting gemeente) blijvend op een jaarlijkse riante toelage van de gemeente Heerlen rekenen’.

subsidieaanvraag CN
collegevoorstel CN

Maastrichtse kritiek op bezoek opening Cultura Nova

Posted by | Nieuws

De Maastrichtse partij CVP uit, bij monde van raadslid en fractievoorzitter Jan Hoen, kritiek op het bezoeken van de opening van Cultura Nova. CVP raadslid Jan Hoen zal niet aan de openingsfestiviteiten (en het bezoek dat diverse gemeenteraden daaraan brengen) deelnemen. Hij ergert zich aan uitspraken die de Heerlense burgemeester over de pre-opening (met relatieborrel) van het Preuvenemint onlangs deed. Vanmorgen stelde het Maastrichtse CVP raadslid het Heerlense college (en alle raadsleden) daarvan in kennis.

In duidelijke bewoordingen keurt de CVP het niet bezoeken van de pre-opening van het Preuvenemint af en wijst daarbij erop dat aanwezig zijn ronduit belangrijk is omdat ook de regionale samenwerking ervan profiteert. Ook adviseert het raadslid het Maastrichtse gezelschap om vanavond geen drankje van gastheer Heerlen aan te nemen.

Hart-Leers: ‘Cultura Nova is met de gemeentelijke subsidiebijdrage van 220.000 Euro (en meer) het dikst gesubsidieerde Heerlense festival/evenement. Wat ons betreft is die gemeentelijke bijdrage buiten proportioneel hoog en dient deze fors afgebouwd te worden. Met name op dat punt uiten wij kritiek. Een discussie over de veel te hoge subsidie aan dit festival gaat Hart-Leers graag aan. Het plan van burgemeester en wethouders i.v.m het gezamenlijk openen en bezoeken van het Preuvenemint en Cultura Nova viel onlangs (wegens gebrek aan tijdige voorbereiding) in het water. Nu het een en ander ook dit jaar in een onderling ‘politiek gesteggel’ ontaard is dat verre van een goede zaak’.

Cultura Nova voor 69% subsidieafhankelijk

Posted by | Nieuws

220.000 Euro van het in totaal 872.000 Euro kostende Cultura Nova festival komt direct uit de kas van de gemeente Heerlen. Ook lijkt het erop dat daar bovenop geleverde faciliteiten (zoals hekwerken en dergelijke) ten laste van de gemeente in rekening gebracht worden. Van de totale festivalbegroting bestaat het merendeel van de inkomsten rechtstreeks uit overheidssubsidie. Hart-Leers: ‘Voor het festival, dat ca. 38.000 bezoekers trekt, is de gemeentelijke bijdrage buitensporig hoog. Andere evenementen mogen op een (maximale) gemeentelijke bijdrage van 40.000 Euro rekenen’.

De Provincie Limburg ondersteunt het festival jaarlijks met 125.000 Euro, Parkstad Limburg steunt met 100.000 Euro, Culturele fondsen met 60.000 Euro, het Parkstad Limburg Theater met 72.000 Euro, terwijl andere gemeenten (en Duitsland) gezamenlijk 25.000 Euro ‘op tafel leggen’. 602.000 Euro komt dus direct/indirect rechtstreeks uit ‘de kas van de overheid’ en dat is maarliefst 69% van de totale festivalbegroting. Dat betekend in praktijk bijna 16 Euro rechtstreekse cultuursubsidie per individuele bezoeker.

Burgemeester en wethouders wijzen er in hun subsidiebesluit op dat Cultura Nova een te zwakke financiële positie heeft omdat er in de afgelopen jaren geen enkele reserves opgebouwd zijn.  ‘Cultura Nova neemt grote risico’s, onder meer omdat het een buitenfestival is dat onder invloed van het weer staat. Een weerstandsreserve is noodzakelijk. De gemeente ondersteunt onder de voorwaarde dat er in de komende drie jaar een reserve van 66.000 Euro opgebouwd wordt’.

Achter de Heerlense ‘culturele lente’ gaat een flinke subsidiestroom schuil waarbij diversen nogal fors aan het ‘subsidie-infuus’ hangen. Hart-Leers: ‘Uit de praktijk blijkt dat men met minder subsidie inventiever en spaarzamer is en het een en ander mede daardoor vernieuwende en verfrissende resultaten oplevert. De tijd van grote bergen subsidiegeld is voorbij, vasthangen aan het ‘subsidie-infuus’ is verleden tijd’.

Bijlagen:
Collegevoorstel b&w
Cultura Nova 2011
Begroting Cultura Nova 2011

Gezamenlijke opening Cultura Nova en Preuvenement

Posted by | Nieuws

Waar er vorig jaar nog enige beroering ontstond, omdat de burgemeester van Heerlen de besloten opening van het Preuvenement niet bezocht, lijken burgemeester en wethouders van Heerlen dit jaar een oplossing gevonden te hebben.

Op dinsdag 5 juli jl. besloten burgemeester en wethouders namelijk als volgt: eerst naar het Preuvenement en vervolgens de opening van Cultura Nova bijwonen.

Collegebesluit 2011/37988 is overduidelijk: ‘Op vrijdag 26 augustus aanstaande vind om 13.00u. te Maastricht een ontvangst met koffie en broodjes plaats, waarna om 14.00u. een inhoudelijk progamma start. Om 17.30u. volgt de aankomst op het Preuvenement waarvoor tevens de colleges van burgemeesters en wethouders van andere steden worden uitgenodigd. Om 19.30u. vertrek naar Heerlen, waarna om 20.00u. een ontvangst in Heerlen volgt. Voor de ontvangst in Heerlen worden behalve burgemeesters en wethouders ook: gemeenteraden, leden van de Tweede Kamer en Provinciale Staten en bovendien ‘lokaal belangrijke personen’ (zoals het Heerlense college dat omschrijft) uitgenodigd. Vervolgens start om 21.00u. de openingsvoorstelling van Cultura Nova en volgt nadien, vanaf 22.00u.,  een ‘borrel’.

Een druk weekend voor de boeg

Posted by | Nieuws

Vanavond start de 20ste editie van Cultura Nova. In de hele regio valt hierdoor extra veel (en vaak wereldberoemde!) kunst en cultuur te proeven. Geniet ervan en beleef het.

boekenmarktIn Hoensbroek, in de wijk Slak-Horst-Metten, vind zondag aanstaande de jaarlijkse markt met veel muziek door diverse artiesten plaats. Zaterdag is er een heuse boekenmarkt op het Pancratiusplein terwijl zondag de inmiddels 15e straatmarkt aan de Voskuilenweg (Molenberg) plaatsvindt (klik op deze link om een filmpje ervan te zien).

In de Willemstraat start op diezelfde dag het theaterseizoen  van Theater Lexor. Vanaf een uur of 12 kunt u ook daar, vrij van enige entree, prima terecht.

bekkerveldfestivalOok volgend weekend beloofd allerminst rustig te worden. Dan staat het jaarlijkse Bekkerveldfestival voor de deur, op zondag houdt Hee-Art van 12 tot 16 uur haar jaarlijkse open dag.

Stadsbestuur accepteert uitnodiging Q-park niet

Posted by | Nieuws
preuvenemintHet College van B&W gaat niet in op de uitnodiging van parkeergarage-exploitant Q-park. Een uitnodiging om het Preuvenemint te Maastricht te bezoeken. Gemeente Heerlen is via Parkeerbeheer Heerlen B.V. partner van Q-park in het exploiteren van Heerlense parkeergarages maar… gaat ook desondanks niet op de uitnodiging in. Tijdens eerdere edities van het Preuvenemint gaf de gemeente Heerlen wel acte de precense.
 
Q-park is overigens een van de sponsoren van het Cultura Nova festival. Een gekend festival dat de gemeente Heerlen zelf met, naar verluidt, 220.000 Euro aan subsidiegelden ondersteunt. Q-park zal in haar hoedanigheid als prominent sponsor zeer waarschijnlijk ook aanwezig zijn tijdens de officieele opening van de aanstaande jubileumseditie van Cultura Nova en…, zoals gebruikelijk, ook gedurende het informele onderonsje ervoor en erna. Deze opening is, saillant detail, daags na de opening van het Preuvenemint te Maastricht.
 
Kortom: treft men elkaar niet tijdens de 1ste dag van het Preuvenemint te Maastricht dan zal dat amper een dag later waarschijnlijk wel in Heerlen, tijdens Cultura Nova, gebeuren… ‘Business as usual’ dus.

Ophef over VIP-kaarten wielerronde

Posted by | Nieuws
VIPBurgemeester en wethouders, raadsleden en enkele ambtenaren kregen, ‘als blijk van waardering’, de mogelijkheid om een VIP-kaart voor de jaarlijkse wielerronde te ontvangen. Deze kaart blijkt een waarde van 150 Euro te vertegenwoordigen terwijl cadeaus tot maximaal 50 Euro toegestaan zijn. Een discussie barstte los: wel of niet gaan?
 
De burgemeester adviseerde inmiddels de hele gemeenteraad om af te zien van de kaart. Namens het college zal alleen de wethouder sport aanwezig zijn. De een of ander suggereerde om de kaarten uit te delen aan verdienstelijke stadsgenoten en hen zo eens extra in het zonnetje te zetten. Prima natuurlijk, echter bestemmen over andersmans cadeaus/eigendom is natuurlijk ook geen normale zaak.
 
ZandkasteelDe momentele ophef is eigenlijk vreemd wetende dat zowel college als gemeenteraad in grote getalen aanwezig waren toen, amper een maand geleden, het Zandsculpturenfestival bij kasteel Hoensbroek opende. Drankje vooraf, gratis entree en een hapje en drankje achteraf. Terwijl op dat moment, saillant detail, van de hele begroting van dit evenement nog een bedrag van ruim 290.000 Euro open stond. Mocht dat bedrag uiteindelijk via entreegelden niet binnenkomen dan zou dit (mogelijke) tekort via het Kasteel afgedekt worden. Mocht Kasteel Hoensbroek dit niet kunnen bekostigen dan, zo besloot het college, zou het tekort via een voorstel aan de gemeenteraad wel in orde gemaakt c.q. gedicht worden. 
 
Ook het volgende is, met deze discussie voor ogen, een beetje gek. De gemeenteraadsleden ontvingen gisteren (in een enveloppe van de gemeente Heerlen ) namens het college een uitnodiging om de opening van Cultura Nova te bezoeken (bijlage). Naar verluidt zou dit festival via de gemeente Heerlen een jaarlijkse subsidie van 220.000 Euro ontvangen. Geen gering bedrag dus.
 
Cultura NovaParkstad Limburg theaters en Cultura Nova bieden de raadsleden hierbij ook aan om naar de premiere van Cirque de Plume te komen. In plaats van de reguliere 28,50 Euro hoeven dan slechts 15,- Euro per persoon betaalt te worden, daarvoor ontvangt men eersterangs kaarten…
 
Hart-Leers is benieuwd naar wat het College van het bovenstaande denkt.
 
Is meevieren en vooraan staan bij iets dat tonnen aan gemeenschapsgeld/subsidie vergt wel in orde terwijl acte de precense geven bij iets dat minder vergt ‘not done’ lijkt?

Bijlage CN – 1
Bijlage CN – 2
Bijlage 3 – Aan de leden van de raad