Maastrichtse kritiek op bezoek opening Cultura Nova

Posted by | August 26, 2011 | Nieuws

De Maastrichtse partij CVP uit, bij monde van raadslid en fractievoorzitter Jan Hoen, kritiek op het bezoeken van de opening van Cultura Nova. CVP raadslid Jan Hoen zal niet aan de openingsfestiviteiten (en het bezoek dat diverse gemeenteraden daaraan brengen) deelnemen. Hij ergert zich aan uitspraken die de Heerlense burgemeester over de pre-opening (met relatieborrel) van het Preuvenemint onlangs deed. Vanmorgen stelde het Maastrichtse CVP raadslid het Heerlense college (en alle raadsleden) daarvan in kennis.

In duidelijke bewoordingen keurt de CVP het niet bezoeken van de pre-opening van het Preuvenemint af en wijst daarbij erop dat aanwezig zijn ronduit belangrijk is omdat ook de regionale samenwerking ervan profiteert. Ook adviseert het raadslid het Maastrichtse gezelschap om vanavond geen drankje van gastheer Heerlen aan te nemen.

Hart-Leers: ‘Cultura Nova is met de gemeentelijke subsidiebijdrage van 220.000 Euro (en meer) het dikst gesubsidieerde Heerlense festival/evenement. Wat ons betreft is die gemeentelijke bijdrage buiten proportioneel hoog en dient deze fors afgebouwd te worden. Met name op dat punt uiten wij kritiek. Een discussie over de veel te hoge subsidie aan dit festival gaat Hart-Leers graag aan. Het plan van burgemeester en wethouders i.v.m het gezamenlijk openen en bezoeken van het Preuvenemint en Cultura Nova viel onlangs (wegens gebrek aan tijdige voorbereiding) in het water. Nu het een en ander ook dit jaar in een onderling ‘politiek gesteggel’ ontaard is dat verre van een goede zaak’.