DNO ‘De Klomp’ vrijplaats voor drugshandel en gebruik?

Posted by | september 18, 2010 | Nieuws

drugsIn de lijn van de bovenstaande titel las Hart-Leers vanmorgen een verontrustend bericht in het Limburgs Dagblad. Er zijn diverse klachten in de richting van het Leger des Heil. Klachten over veelvuldige drugshandel (en gebruik) in Dag- en Nachtopvang ‘De Klomp’ in Heerlen centrum. De locatie waarvoor de gemeente Heerlen onlangs, voor een kostenpost van meer dan 1.000.000 Euro, het huurcontract voor ruim 5 jaar verlengde. Deze opvang kent een gebruikersruimte echter er blijkt ook daarbuiten veelvuldig gedeald en gebruikt te worden zo melden diverse klagers die inmiddels, naar verluidt, een advocaat in de arm genomen hebben. Deze prangende kwestie vraagt om een spoedige en uitvoerige politieke discussie en om een directe aanpak van de geuite misstanden.

Vorig jaar november antwoordde Burgemeester en Wethouders (n.a.v van vragen van Hart-Leers) als volgt: ‘Het College spreekt regelmatig met het Leger des Heils over de werkzaamheden binnen de DNO. Drugsverslaafden begeleiden en/of onderdak bieden mag in feite iedereen. Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen professionele organisaties aan eisen te voldoen. Het Leger de Heils ontvangt jaarlijks 901.501 Euro voor het opvangen van drugsverslaafden in de DNO. Dit bedrag wordt vooral ingezet om personele kosten te dekken. Met regelmaat maken ongeveer 80 personen voor korte of langere tijd gebruik van de DNO’.

nationale ombudsmanDe Nationale Ombudsman heeft op dit moment een klacht in behandeling. Het Leger des Heils kent, naar eigen zeggen, de klachtenbrief niet en zegt nog geen enkele klacht te hebben ontvangen. In de praktijk is, volgens de klagers, er een levendige drugshandel in heroïne, cocaïne en softdrugs  zowel op de wc’s als in de douches. Men zegt regelmatig spuiten te vinden en last te hebben van de indringende dampen van cocaïne en heroïne. Het Leger des Heils exploiteert de opvang die eigendom van de gemeente Heerlen is. ‘Zodra deze klachtenstroom op enige wijze bewezen is staat de geschiktheid van het Leger des Heils, om deze opvang en de 3 Heerlense Domushuizen te exploiteren, wat ons betreft prominent ter discussie’, zo reageert Hart-Leers.

In Maastricht is de opvang van verslaafden en niet verslaafden gescheiden in Heerlen kennelijk niet. Eenieder die dakloos is komt daardoor (hij/zij of naar verluidt zelfs gezinnen) tussen verslaafden terecht.

‘Ook deze situatie is onbestaanbaar en volgens ons ook nooit de bedoeling’, zijn de afsluitende woorden van Hart-Leers.

Hart-Leers formuleert op dit moment vragen aan het College en bekijkt deze via het vragenuur (voorafgaande aan de raadsvergadering) of via Art. 35 op schriftelijke wijze te stellen.