verslaafden

Raadscommissievergadering: Bewoners, Bewonerscomité en Wijkraad Molenberg faliekant tegen komst Dag- en Nachtopvang

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Als een dief in de nacht overviel Heerlen de Molenberg met diens plannen om de Dag- en Nachtopvang van de Klompstraat naar de Gasthuisstraat te verplaatsen. Met een simpel ‘huis aan huis briefje’ dacht de stad een opmaat naar een verplaatsing ‘tussen de soep en aardappelen door’ in gang te zetten. Bewoners die zich nagenoeg direct verenigden in Bewonerscomité Voskuilenweg en Wijkraad Molenberg lieten -ook gisteravond- duidelijk van zich horen. Zij namen daarbij geen blad voor de mond toen zij -wederom- inspraken tijdens de raadscommissievergadering Maatschappij en Financiën… >>

Read More

Raadscommissie bespreekt sluiting DNO De Klomp op 17 juni

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Gisteravond besloot de raadscommissie Maatschappij en Financiën (MF) het agendapunt sluiting Dag- en Nachtopvang De Klomp op woensdag 17 Juni te bespreken. Reden daarvoor is dat men dan hoopt dat inspreken direct mogelijk is en dat dan niet meer -indirect- digitaal moet. Ook de diverse maandagavond jongstleden nog aangeleverde stukken bleken (veel) te laat beschikbaar. Bewonerscomité Voskuilenweg maakte vervolgens gebruik van het agendapunt sprekersplein om, wederom, van zich te laten horen…

Read More

Burgemeester: gemeenteraad moet nieuwe plek Dag- en Nachtopvang nog bespreken

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Gisteravond, tijdens de digitale vergadering van de raadscommissie Leefomgeving (LO), liet de burgemeester weten dat de gemeenteraad de beoogde nieuwe plek van de Dag- en Nachtopvang (DNO) nog bespreken moet. Dat gebeurde vanwege het feit dat Bewonerscomité Voskuilenweg gebruik maakte van diens spreekrecht. Zij stelden -veiligheid in de buurt- aan de orde en voerde hierover nadrukkelijk het woord…

Read More

10-tallen spuiten in ‘drugsbosje’ MSP

Posted by | Nieuws

In de late namiddag van zaterdag 20 augustus ontving Hart-Leers een noodkreet uit de Heerlense krachtwijk MSP. ‘We maken regelmatig melding via het gemeentelijke overlastnummer 045 5604000 maar er wordt geen actie ondernomen. In het bosje tussen de Bredastraat en de Ringweg liggen tientallen drugsspuiten en die moeten daar heel snel weg’, zo meldde de buurt. Hart-Leers ondernam direct actie waarna de gemeentelijke toezichthouders en handhavers binnen een uur ter plaatse waren. Tientallen spuiten werden gevonden (en direct opgeruimd). Terwijl het opruimen nog gaande was stond het aantal gevonden spuiten reeds op meer dan 50. ‘Een gevaarlijke en onverantwoorde situatie’, zo reageert Hart-Leers.

De buurt trok gedurende geruime tijd meermaals aan de bel waarop enige reactie uitbleef. Hoe dat kan moet snel uitgezocht worden, wat ging er mis en hoe kan dit in toekomstige gevallen voorkomen worden? Heerlen kent behalve het verstrekken van methadon ook verstrekking van harddrugs, een onderkomen als de dag- en nachtopvang en maarliefst 3 Domushuizen waar verslaafden permanent verblijven. De gemeente Heerlen uit constant haar zaakjes goed voor elkaar te hebben en dat daardoor de overlast zichtbaar afgenomen is. Hart-Leers: ‘Inderdaad in het stadscentrum is de situatie er gelukkig flink op vooruit gegaan, in de woonwijken valt echter nog een wereld te winnen. Dat Operatie Hartslag ook de wijken in gaat is broodnodig’.

De vondst van tientallen drugsspuiten, lepeltjes en andere bijbehorende materialen doen bij Hart-Leers alle alarmbellen luiden. Hoeveel van dergelijke plekken kent onze stad? Hart-Leers wijst burgemeester en wethouders nadrukkelijk op deze prangende situatie en vraagt hierover een overleg met het college aan. ‘Rondslingerende spuiten zijn erg gevaarlijk. Heerlen kent een flink opgetuigde (drugs)hulpverlening. Mede daardoor zouden rondslingerende spuiten tot het verleden moeten behoren’.

DNO ‘De Klomp’ vrijplaats voor drugshandel en gebruik?

Posted by | Nieuws

drugsIn de lijn van de bovenstaande titel las Hart-Leers vanmorgen een verontrustend bericht in het Limburgs Dagblad. Er zijn diverse klachten in de richting van het Leger des Heil. Klachten over veelvuldige drugshandel (en gebruik) in Dag- en Nachtopvang ‘De Klomp’ in Heerlen centrum. De locatie waarvoor de gemeente Heerlen onlangs, voor een kostenpost van meer dan 1.000.000 Euro, het huurcontract voor ruim 5 jaar verlengde. Deze opvang kent een gebruikersruimte echter er blijkt ook daarbuiten veelvuldig gedeald en gebruikt te worden zo melden diverse klagers die inmiddels, naar verluidt, een advocaat in de arm genomen hebben. Deze prangende kwestie vraagt om een spoedige en uitvoerige politieke discussie en om een directe aanpak van de geuite misstanden.

Vorig jaar november antwoordde Burgemeester en Wethouders (n.a.v van vragen van Hart-Leers) als volgt: ‘Het College spreekt regelmatig met het Leger des Heils over de werkzaamheden binnen de DNO. Drugsverslaafden begeleiden en/of onderdak bieden mag in feite iedereen. Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen professionele organisaties aan eisen te voldoen. Het Leger de Heils ontvangt jaarlijks 901.501 Euro voor het opvangen van drugsverslaafden in de DNO. Dit bedrag wordt vooral ingezet om personele kosten te dekken. Met regelmaat maken ongeveer 80 personen voor korte of langere tijd gebruik van de DNO’.

nationale ombudsmanDe Nationale Ombudsman heeft op dit moment een klacht in behandeling. Het Leger des Heils kent, naar eigen zeggen, de klachtenbrief niet en zegt nog geen enkele klacht te hebben ontvangen. In de praktijk is, volgens de klagers, er een levendige drugshandel in heroïne, cocaïne en softdrugs  zowel op de wc’s als in de douches. Men zegt regelmatig spuiten te vinden en last te hebben van de indringende dampen van cocaïne en heroïne. Het Leger des Heils exploiteert de opvang die eigendom van de gemeente Heerlen is. ‘Zodra deze klachtenstroom op enige wijze bewezen is staat de geschiktheid van het Leger des Heils, om deze opvang en de 3 Heerlense Domushuizen te exploiteren, wat ons betreft prominent ter discussie’, zo reageert Hart-Leers.

In Maastricht is de opvang van verslaafden en niet verslaafden gescheiden in Heerlen kennelijk niet. Eenieder die dakloos is komt daardoor (hij/zij of naar verluidt zelfs gezinnen) tussen verslaafden terecht.

‘Ook deze situatie is onbestaanbaar en volgens ons ook nooit de bedoeling’, zijn de afsluitende woorden van Hart-Leers.

Hart-Leers formuleert op dit moment vragen aan het College en bekijkt deze via het vragenuur (voorafgaande aan de raadsvergadering) of via Art. 35 op schriftelijke wijze te stellen.

Uitbreiding verslaafdenopvang Heerlen-Noord

Posted by | Nieuws

domus 2Vandaag ontving Hart-Leers antwoorden op haar vragen m.b.t de gesloten Domus 2 locatie aan de oude Brunsummerweg in Heerlen-Noord. Uit die antwoorden blijkt dat een verbouwing in aantocht lijkt en de opvanglocatie bovendien met 8 opvangplekken toeneemt. Concreet: een uitbreiding van 12 naar 20 personen. Volgens de gemeente Heerlen hoogst noodzakelijk en tevens van financieel voordeel.

Burgemeester en Wethouders informeerden de gemeenteraad vorig jaar (o.a. via de gemeentebegroting) als volgt: ‘Domus 2 was in 2009 beperkt in gebruik vanwege een verbouwing’. Hart-Leers constateerde, tijdens een bezoek ter plekke, dat Domus 2 sinds de brand in december 2008 tot op heden gesloten bleef.

3 Domushuizen zijn volgens de gemeente Heerlen hoog nodig. Terwijl Domus 2 tot op heden, al bijna 1,5 jaar, gesloten is.
Vreemd, toch? ‘Wij willen hier graag het fijne van weten’, zijn de afsluitende woorden van Hart-Leers. 

Antwoorden op vragen Domus 2