Raadscommissievergadering: Bewoners, Bewonerscomité en Wijkraad Molenberg faliekant tegen komst Dag- en Nachtopvang

Als een dief in de nacht overviel Heerlen de Molenberg met diens plannen om de Dag- en Nachtopvang van de Klompstraat naar de Gasthuisstraat te verplaatsen. Met een simpel ‘huis aan huis briefje’ dacht de stad een opmaat naar een verplaatsing ‘tussen de soep en aardappelen door’ in gang te zetten. Bewoners die zich nagenoeg direct verenigden in Bewonerscomité Voskuilenweg en Wijkraad Molenberg lieten -ook gisteravond- duidelijk van zich horen. Zij namen daarbij geen blad voor de mond toen zij -wederom- inspraken tijdens de raadscommissievergadering Maatschappij en Financiën.

Recentelijk werd Pension Mijnzicht, een opvang voor dak- en thuisloze jongeren, verplaatst van Heerlerheide naar de rand van het stadscentrum. Een plek op de scheidslijn met de Molenberg Nagenoeg tegelijkertijd plant Heerlen de opvang voor zware drugsverslaafden en mensen met zware psychische problemen te verplaatsen naar het voormalige broederklooster aan de Gasthuisstraat 35.

Waarom tilt Heerlen wel enorm zwaar aan de opvang van deze zorgmijders en lijkt het belang van andere inwoners amper meegewogen?! Kiest de stad er bewust voor om het als ‘kwetsbaar’ omschreven Aambos middelpunt te laten worden van zowel Domushuis Molenberg, de opvang voor zwerfjongeren en het tehuis voor een 30-tal drugsverslaafden en mensen met zware psychische problemen?!

De ‘politieke reacties’ waren, uiteindelijk, -veelal- uiterst teleurstellend. Toezicht houden, wat camera’s plaatsen en noem maar op opperde men. Dat terwijl de voorzitter van Wijkraad Molenberg er nog eens fijntjes op wees dat met camera’s de afloop prima in beeld te brengen is maar het leed dan reeds geschied is.

Bij sommige ‘politici’ had het er zelfs de schijn van dat zij dachten: ‘Hiephoi het is niet in onze (woon)buurt, oef gelukkig. Laat maar gaan dan zijn we hiervan af.’

Daar waar bewoners en wijkraad vast en zeker op de redelijkheid van politiek Heerlen gerekend hadden lijkt het dat zij van een koude kermis thuiskomen. Toen ook nog een directe buur van de huidige opvanglocatie een boekje opendeed over de blijvende onhoudbare situatie aldaar en het daarbij veelvuldig niet nakomen en/of laten verwateren van afspraken door de gemeente Heerlen was een en ander overduidelijk.

Heerlen en diens wethouder richt z’n oren nagenoeg enig en alleen naar de zorgmijders. Ongelofelijk maar waar.

De enorme concentratie van ‘zwaar hulpbehoevenden’ in een wel heel beperkt gebied is allerminst normaal. Dat Heerlen daar kennelijk totaal niet bij stil staat is ronduit onbegrijpelijk.

Politiek Heerlen mag z’n borst nat maken. Met de inzet en kracht waarop zowel bewoners als wijkraad ook gisteravond van zich lieten horen is dit vast en zeker niet de laatste keer dat zij publiekelijk ‘aan de bel trekken’…