de klomp

Raadscommissievergadering: Bewoners, Bewonerscomité en Wijkraad Molenberg faliekant tegen komst Dag- en Nachtopvang

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Als een dief in de nacht overviel Heerlen de Molenberg met diens plannen om de Dag- en Nachtopvang van de Klompstraat naar de Gasthuisstraat te verplaatsen. Met een simpel ‘huis aan huis briefje’ dacht de stad een opmaat naar een verplaatsing ‘tussen de soep en aardappelen door’ in gang te zetten. Bewoners die zich nagenoeg direct verenigden in Bewonerscomité Voskuilenweg en Wijkraad Molenberg lieten -ook gisteravond- duidelijk van zich horen. Zij namen daarbij geen blad voor de mond toen zij -wederom- inspraken tijdens de raadscommissievergadering Maatschappij en Financiën… >>

Read More

Raadscommissie bespreekt sluiting DNO De Klomp op 17 juni

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Gisteravond besloot de raadscommissie Maatschappij en Financiën (MF) het agendapunt sluiting Dag- en Nachtopvang De Klomp op woensdag 17 Juni te bespreken. Reden daarvoor is dat men dan hoopt dat inspreken direct mogelijk is en dat dan niet meer -indirect- digitaal moet. Ook de diverse maandagavond jongstleden nog aangeleverde stukken bleken (veel) te laat beschikbaar. Bewonerscomité Voskuilenweg maakte vervolgens gebruik van het agendapunt sprekersplein om, wederom, van zich te laten horen…

Read More

Burgemeester: gemeenteraad moet nieuwe plek Dag- en Nachtopvang nog bespreken

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Gisteravond, tijdens de digitale vergadering van de raadscommissie Leefomgeving (LO), liet de burgemeester weten dat de gemeenteraad de beoogde nieuwe plek van de Dag- en Nachtopvang (DNO) nog bespreken moet. Dat gebeurde vanwege het feit dat Bewonerscomité Voskuilenweg gebruik maakte van diens spreekrecht. Zij stelden -veiligheid in de buurt- aan de orde en voerde hierover nadrukkelijk het woord…

Read More

Heuse Las Vegas weddingchapel in hartje Heerlen

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Foto-0055Morgenmiddag is het zover dan opent een heuse Las Vegas weddingchapel in Hartje Heerlen aan de Klompstraat (Woodenshoestreet).

Auto’s minderen vaart of stoppen zelfs terwijl voorbijgangers (jong en oud) verbaast en met veel interesse door en naar de grote ruiten kijken. ‘Een Las Vegas weddingchapel in hartje Heerlen?’, ja hoor vanaf morgenmiddag is het realiteit.

Foto-0056Winkelcentrum ‘De Klomp’ heeft in de afgelopen maanden een ware metamorfose ondergaan. Wat ‘aan de achterkant’ nu nog verscholen ligt als het nieuwe Las Vegas (Fair Play) casino, dat overigens ook eind deze week opent, heeft aan de voorkant het aanzicht van een bekende trouwkapel uit Las Vegas (Nevada) gekregen.

Hart-Leers: ‘Hartstikke leuk en een prima zaak dat onze binnenstad met dit ludieke initiatief verrijkt wordt. Hiermee onderscheid onze stad zich. Het levert bovendien alom positieve en erg enthousiaste reacties op. Met een dergelijk ludieke en onconventionele insteek krijgen we hartje Heerlen vast en zeker weer op die plek dat het verdient. Natuurlijk gaan ook wij morgenmiddag kijken naar het eindresultaat want ook hierna is Hart-Leers hartstikke benieuwd.’

Bezoek voor meer informatie: www.facebook.com/weddingchapelheerlen

Nieuw casino hartje Heerlen opent deze week

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

Foto-0053Deze week opent het nieuwe casino in hartje Heerlen. ‘Waar dan?’, vragen sommigen zich af. In voormalig winkelcentrum ‘De Klomp’ aan de Klompstraat luidt het antwoordt daarop.

Eind deze week staat de opening van het nieuwe Fair Play casino gepland. Alhoewel er aan de buitenkant nog vrij weinig te zien valt is de binnenkant indrukwekkend en heel anders dan ‘de oude speelhal’ aan de Stationstraat. De nieuwe casino locatie is niet alleen vele malen groter dan de oude plek waar Fair Play jaren huisde: de hele ‘Las Vegas sfeer’ en dito beleving liggen mijlenver uiteen.

In de grote entreehal (foto) wordt momenteel aan een ‘masterpiece’ gewerkt dat de rolpoorten verfraaid. Wat achter de toegangspoort schuilgaat kunt u vanaf eind deze week bekijken.

Grote nieuwe huurder voor winkelcentrum ‘De Klomp’

Posted by | Nieuws

Aan de bouwactiviteiten ter plekke kan iedereen zien dat er flink gewerkt wordt. Winkelcentrum ‘De Klomp’, gelegen  aan de Klompstraat in hartje Heerlen, heeft na enkele jaren leegstand een grote nieuwe huurder gevonden. Goed nieuws voor Heerlen. Immers: dit gedeelte van de binnenstad krijgt nu een flinke opwaardering.

Met 1250 verhuurde vierkante meters  in het zicht (langs de Willem- en Klompstraat) krijgt deze hoek van de binnenstad een aansprekende uitstraling. Bovendien lijkt het erop dat de nieuwe huurder hiermee haar oppervlakte in de stad zo goed als verviervoudigd. Wie dit bedrijf is? Daarvan vinden wij dat het publiek maken hiervan aan het bedrijf zelf toekomt. Zij investeren fors en groeien hiermee aanzienlijk in omvang.

Hart-Leers:  ‘Met deze  stap krijgt bestaande leegstand een nieuwe invulling en wordt hergebruikt en herbestemt in plaats nieuw te bouwen en het oude achteloos achter te laten. Dit soort voorbeelden waarbij bestaande leegstand een nieuwe invulling krijgt, een invulling waarmee de stad versterkt wordt, juichen wij van harte toe. Onze complimenten en felicitaties aan de nieuwe huurder en iedereen die hieraan meewerkt. Wat ons betreft ligt de toekomst van onze stad in het herbeleven van al het kansrijke dat er is. Ook dit voorbeeld onderstreept onze visie’.

Vervolg kwestie Dag- en Nachtopvang ‘De Klomp’

Posted by | Nieuws

In de raadsvergadering van 5 oktober jl. gaf de vakwethouder tijdens het interpellatiedebat van Hart-Leers aan notulen van het cliëntenoverleg ‘De Klomp’ openbaar te maken.

Deze stukken bevestigen de aangekaarte problemen: wrijvingen tussen gebruikers en niet gebruikers, de verschillende insteek van personeelsleden en het dealen van drugs.

Er lijken inmiddels oplossingen te zijn gevonden voor een groot aantal problemen. Een nieuw samen te stellen cliëntenvertegenwoordiging zal op korte termijn betrokken worden bij het vinden van oplossingen voor de zaken die nog aangepakt dienen te worden.  

Het blijkt dat op 12 oktober jl., de Nationale Ombudsman het Heerlense college van Burgemeester en Wethouders heeft verzocht de klacht over handel in drugs en over gebruik van drugs buiten de gebruikersruimte binnen een termijn van 6 weken te behandelen. Daarbij benadrukte de Nationale Ombudsman dat de klager hem mocht inschakelen indien deze het oneens is met de reactie van het college.

De klager, die zijn klacht bij de Nationale Ombudsman neerlegde, hoopt op een schrijven van de burgemeester en de vakwethouder waarin excuses worden aangeboden. Excuses omdat men bewoners van de Dag- en Nachtopvang tegen hun wil blootstelde aan de handel in drugs en het gebruik ervan buiten de gebruikersruimte, volledige erkenning van de klacht en tevens van het terecht doen van zijn beklag.

Klik op ‘Lees meer’ voor de ‘Notulen d.d. 27-09-2010’ > 

Read More

Misstanden DNO ‘De Klomp’

Posted by | Nieuws

stadhuisVolgende week dinsdag zal de gemeenteraad, via een ingelast interpellatiedebat, spreken over de geuite misstanden in dag- en nachtopvang ‘De Klomp’. In de tussentijd bereiken diverse leden van de gemeenteraad (van verschillende partijen) regelmatig berichten waarin concrete zaken benoemt worden.

  • Drugsdealers zouden DNO ‘De Klomp’ gebruiken om daar, buiten het toezicht in de openbare ruimte om, vrijelijk te kunnen dealen.
  • Bewoners van de DNO zouden bij op- en aanmerkingen monddood gemaakt worden terwijl anderen intimidatie vrezen.
  • Omdat men bij het bespreekbaar willen maken van alle problemen geen reactie kreeg is uiteindelijk de stap naar de Nationale Ombudsman gezet en werd een advocaat in de arm genomen.
  • Bij de Nationale Ombudsman zou momenteel een klacht liggen (bevestigd via getuigenverklaringen) waarbij 18 bewoners de gang van zaken onderschrijven.
  • Men uit dat het personeel van het Leger des Heils niet over de juiste (opleidings)papieren beschikt en feitelijk slechts 3 personeelsleden een afdoende opleiding afgerond hebben.
  • Bij diverse Leger des Heils medewerkers zou de juiste opleiding ontbreken, men heeft bijvoorbeeld wel een kappersopleiding afgerond. Weer anderen zouden de opleiding wel willen doen (of doen) maar vinden deze eigenlijk te
    zwaar.

voorzittershamerHet personeel dat de gebruikersruimte bemenst (medewerkers van Mondriaan) zouden daarentegen wel de benodigde opleiding(en) gevolgd hebben.

College Heerlen verlengt huur Dag- en Nachtopvang ‘De Klomp’

Posted by | Nieuws

camerabewaking

Op 15 juni jl. besloot het college van B&W (besluit nr. 2010/18454) tijdens haar wekelijkse collegevergadering tot huurverlenging van de huidige dag- en nachtopvang, de ruimte voor toezichthouders c.q. uitleesruimte van de camerabewakingsbeelden. Het College ‘tekende bij’ voor een periode van 5 jaar en 9 maanden.
 
In totaliteit gaat het om huurkosten ter hoogte van 165.520,20 Euro en servicekosten van 21.900 Euro (excl. BTW) per jaar. Totaal een bedrag van ruim 1.000.000 Euro excl. Btw.
 
De Dag- en Nachtopvang (DNO) stond meermaals prominent op de politieke agenda. Ook de uiteindelijke plek ervan was verre van onomstoten. Hart-Leers wil graag weten wat de plus- en minpunten van de DNO op haar huidige plek zijn.
  • Is er een resultatenlijst van inmiddels bereikte resultaten?
  • Wat ging/gaat er goed en wat behoeft verbetering?daklozen
Hart-Leers pleit voor een gedegen stand van zaken verhaal dat de plussen en minnen van de DNO t.o.v elkaar afweegt. Een gedegen stuk waarbij ook nadrukkelijk rekening gehouden wordt met de lokatie van de DNO en met de in- en uitstroom van bewoners.