Het Gasthuis: Heerlen wil nieuwe gemeentelijke drugsopvang per 1 & 2 juni in gebruik nemen

Ondanks dat omwonenden ook vorige week woensdag actief informeerden naar de openingsdatum van de nieuwe gemeentelijke drugsopvang bleef Heerlen hen, ook toen, het antwoord schuldig. Terwijl de gemeente Heerlen vervolgens donderdag en vrijdag gesloten was viel prompt op dinsdagmorgen jongstleden een huis aan huis brief in de brievenbus.  Een brief met de melding dat de …
Ga door met het lezen van Het Gasthuis: Heerlen wil nieuwe gemeentelijke drugsopvang per 1 & 2 juni in gebruik nemen

Drugsopvang Gasthuisstraat: gemeente Heerlen informeert buurt niet en komt ook andere afspraken niet na

Via gemeentelijke digitale media vernamen omwonenden van de beoogde Dag- en Nachtopvang ‘Het Gasthuis’ dat zeer onlangs de sleutel van pandeigenaar Wonen Limburg aan -huurder- gemeente Heerlen overgedragen werd en een 30-tal zwaar verslaafden vanaf eind deze maand er (b)lijken in te trekken. Een bericht op facebook, twitter en andere gemeentelijke digitale media terwijl een …
Ga door met het lezen van Drugsopvang Gasthuisstraat: gemeente Heerlen informeert buurt niet en komt ook andere afspraken niet na

Buurt zet acties tegen komst DNO voort: 40-tal aanvullende bezwaren en… bouwplaats op slot!

Onlangs ontving de gemeente Heerlen een 40-tal aanvullende bezwaren vanwege de geplande komst van de Dag- en Nachtopvang op Gasthuisstraat 35. Vanavond ging -met diverse kettingen en sloten- de bouwplaats op slot. Een protestactie vanuit de buurt omdat er nog steeds vele bezwaren lopen tegen de vergunning om er te mogen (ver)bouwen.  Bezwaarmakers willen inhoudelijk …
Ga door met het lezen van Buurt zet acties tegen komst DNO voort: 40-tal aanvullende bezwaren en… bouwplaats op slot!

‘Klaagmuur ‘ in hartje Heerlen: omwonenden Gasthuisstraat 35 starten posteractie

Sinds vandaag vullen grote actieposters de etalages van het voormalige Bakker Bart. Omwonenden van Gasthuisstraat 35 uiten hiermee hun grote onvrede tegen de beoogde komst van een Dag- en Nachtopvang voor 30 zwaar verslaafden aan drank en drugs. De hoek Saroleastraat – Dautzenbergstraat, midden in het winkelhart van Heerlen, werd vanmiddag tot ‘Klaagmuur’ omgetoverd.

Actievoerders zetten straat ‘te koop’ vanwege DNO plannen gemeente Heerlen

Via bijgaande advertentie https://link.marktplaats.nl/m1623267025 staat de Voskuilenweg ‘te koop’. Een vast en zeker ludieke actie van bewoners die actie voeren tegen de geplande vestiging van de Dag- en Nachtopvang (DNO). Een opvang voor 30 zorgmijders: zware drugs- en drankverslaafden merendeels met grote psychische problemen. Een plan van de gemeente Heerlen dat van meet af aan op veel …
Ga door met het lezen van Actievoerders zetten straat ‘te koop’ vanwege DNO plannen gemeente Heerlen

Protestactie tegen komst dag- en nachtopvang Heerlen

-Bewoners Voskuilenweg uiten groot ongenoegen en gaan massaal naar ‘inloopbijeenkomst’- Gisteravond togen de bewoners van de Voskuilenweg massaal richting door de gemeente Heerlen georganiseerde ‘inloopbijenkomst Gasthuis’. Met protestborden in de hand en aan de lantaarnpalen, megafoon en voorafgaande ‘ludieke stoepkrijtactie’ nemen zij geen blad voor de mond en laten weten dit onzalige ‘gemeentelijke plan’ h …
Ga door met het lezen van Protestactie tegen komst dag- en nachtopvang Heerlen

Dag- en nachtopvang: niet alleen vele omwonenden ondervinden flinke overlast ook omliggende bedrijvigheid ‘plukt de wrange vruchten’

Voor wie het inspreken van mevrouw Daenen tijdens de raadscommissie gemist heeft is ook het krantenartikel dat vandaag in De Limburger staat overduidelijk. Enkele letterlijke citaten uit de krant van vandaag waarin mevrouw…

Raadscommissievergadering: Bewoners, Bewonerscomité en Wijkraad Molenberg faliekant tegen komst Dag- en Nachtopvang

Als een dief in de nacht overviel Heerlen de Molenberg met diens plannen om de Dag- en Nachtopvang van de Klompstraat naar de Gasthuisstraat te verplaatsen. Met een simpel ‘huis aan huis briefje’ dacht de stad een opmaat naar een verplaatsing ‘tussen de soep en aardappelen door’ in gang te zetten. Bewoners die zich nagenoeg direct verenigden in Bewonerscomité Voskuilenweg en Wijkraad Molenberg lieten -ook gisteravond- duidelijk van zich horen. Zij namen daarbij geen blad voor de mond toen zij -wederom- inspraken tijdens de raadscommissievergadering Maatschappij en Financiën… >>

Raadscommissie bespreekt sluiting DNO De Klomp op 17 juni

Gisteravond besloot de raadscommissie Maatschappij en Financiën (MF) het agendapunt sluiting Dag- en Nachtopvang De Klomp op woensdag 17 Juni te bespreken. Reden daarvoor is dat men dan hoopt dat inspreken direct mogelijk is en dat dan niet meer -indirect- digitaal moet. Ook de diverse maandagavond jongstleden nog aangeleverde stukken bleken (veel) te laat beschikbaar. Bewonerscomité Voskuilenweg maakte vervolgens gebruik van het agendapunt sprekersplein om, wederom, van zich te laten horen…

Burgemeester: gemeenteraad moet nieuwe plek Dag- en Nachtopvang nog bespreken

Gisteravond, tijdens de digitale vergadering van de raadscommissie Leefomgeving (LO), liet de burgemeester weten dat de gemeenteraad de beoogde nieuwe plek van de Dag- en Nachtopvang (DNO) nog bespreken moet. Dat gebeurde vanwege het feit dat Bewonerscomité Voskuilenweg gebruik maakte van diens spreekrecht. Zij stelden -veiligheid in de buurt- aan de orde en voerde hierover nadrukkelijk het woord…

Ook nabij Exodus, zusterklooster Huize de Berg, Pension Mijnzicht, Meezenbroekerweg en Spoorsingel 1 bekeken als locatie voor Dag- en Nachtopvang 

Aan het begin van de middag ontving politiek Heerlen bijgaande brief. Antwoorden op vragen die bewoners van de Voskuilenweg aan de gemeente Heerlen stelden inclusief een pagina over wat   alternatieve locaties waren…

Heuse Las Vegas weddingchapel in hartje Heerlen

Morgenmiddag is het zover dan opent een heuse Las Vegas weddingchapel in Hartje Heerlen aan de Klompstraat (Woodenshoestreet). Auto’s minderen vaart of stoppen zelfs terwijl voorbijgangers (jong en oud) verbaast en met veel interesse door en naar de grote ruiten kijken. ‘Een Las Vegas weddingchapel in hartje Heerlen?’, ja hoor vanaf morgenmiddag is het realiteit. Winkelcentrum ‘De …
Ga door met het lezen van Heuse Las Vegas weddingchapel in hartje Heerlen

Nieuw casino hartje Heerlen opent deze week

Deze week opent het nieuwe casino in hartje Heerlen. ‘Waar dan?’, vragen sommigen zich af. In voormalig winkelcentrum ‘De Klomp’ aan de Klompstraat luidt het antwoordt daarop. Eind deze week staat de opening van het nieuwe Fair Play casino gepland. Alhoewel er aan de buitenkant nog vrij weinig te zien valt is de binnenkant indrukwekkend …
Ga door met het lezen van Nieuw casino hartje Heerlen opent deze week

Grote nieuwe huurder voor winkelcentrum ‘De Klomp’

Aan de bouwactiviteiten ter plekke kan iedereen zien dat er flink gewerkt wordt. Winkelcentrum ‘De Klomp’, gelegen  aan de Klompstraat in hartje Heerlen, heeft na enkele jaren leegstand een grote nieuwe huurder gevonden. Goed nieuws voor Heerlen. Immers: dit gedeelte van de binnenstad krijgt nu een flinke opwaardering. Met 1250 verhuurde vierkante meters  in het …
Ga door met het lezen van Grote nieuwe huurder voor winkelcentrum ‘De Klomp’

Vervolg kwestie Dag- en Nachtopvang ‘De Klomp’

In de raadsvergadering van 5 oktober jl. gaf de vakwethouder tijdens het interpellatiedebat van Hart-Leers aan notulen van het cliëntenoverleg ‘De Klomp’ openbaar te maken.

Deze stukken bevestigen de aangekaarte problemen: wrijvingen tussen gebruikers en niet gebruikers, de verschillende insteek van personeelsleden en het dealen van drugs.

Er lijken inmiddels oplossingen te zijn gevonden voor een groot aantal problemen. Een nieuw samen te stellen cliëntenvertegenwoordiging zal op korte termijn betrokken worden bij het vinden van oplossingen voor de zaken die nog aangepakt dienen te worden.  

Het blijkt dat op 12 oktober jl., de Nationale Ombudsman het Heerlense college van Burgemeester en Wethouders heeft verzocht de klacht over handel in drugs en over gebruik van drugs buiten de gebruikersruimte binnen een termijn van 6 weken te behandelen. Daarbij benadrukte de Nationale Ombudsman dat de klager hem mocht inschakelen indien deze het oneens is met de reactie van het college.

De klager, die zijn klacht bij de Nationale Ombudsman neerlegde, hoopt op een schrijven van de burgemeester en de vakwethouder waarin excuses worden aangeboden. Excuses omdat men bewoners van de Dag- en Nachtopvang tegen hun wil blootstelde aan de handel in drugs en het gebruik ervan buiten de gebruikersruimte, volledige erkenning van de klacht en tevens van het terecht doen van zijn beklag.

Klik op ‘Lees meer’ voor de ‘Notulen d.d. 27-09-2010’ > 

Misstanden DNO ‘De Klomp’

Volgende week dinsdag zal de gemeenteraad, via een ingelast interpellatiedebat, spreken over de geuite misstanden in dag- en nachtopvang ‘De Klomp’. In de tussentijd bereiken diverse leden van de gemeenteraad (van verschillende partijen) regelmatig berichten waarin concrete zaken benoemt worden. Drugsdealers zouden DNO ‘De Klomp’ gebruiken om daar, buiten het toezicht in de openbare ruimte …
Ga door met het lezen van Misstanden DNO ‘De Klomp’

College Heerlen verlengt huur Dag- en Nachtopvang ‘De Klomp’

Op 15 juni jl. besloot het college van B&W (besluit nr. 2010/18454) tijdens haar wekelijkse collegevergadering tot huurverlenging van de huidige dag- en nachtopvang, de ruimte voor toezichthouders c.q. uitleesruimte van de camerabewakingsbeelden. Het College ’tekende bij’ voor een periode van 5 jaar en 9 maanden.   In totaliteit gaat het om huurkosten ter hoogte van 165.520,20 Euro en servicekosten van 21.900 Euro (excl. …
Ga door met het lezen van College Heerlen verlengt huur Dag- en Nachtopvang ‘De Klomp’