Burgemeester: gemeenteraad moet nieuwe plek Dag- en Nachtopvang nog bespreken

Gisteravond, tijdens de digitale vergadering van de raadscommissie Leefomgeving (LO), liet de burgemeester weten dat de gemeenteraad de beoogde nieuwe plek van de Dag- en Nachtopvang (DNO) nog bespreken moet. Dat gebeurde vanwege het feit dat Bewonerscomité Voskuilenweg gebruik maakte van diens spreekrecht. Zij stelden -veiligheid in de buurt- aan de orde en voerde hierover nadrukkelijk het woord.

Alhoewel de raadscommissie (ook) over veiligheid gaat werd het bewonerscomité nagenoeg direct de deur gewezen en werd hun inspraak direct na de eerste termijn afgekapt. ‘Een andere raadscommissie was geschikt’ liet de commissievoorzitter weten.

Daar echter nu al duidelijk is dat de Dag- en Nachtopvang in die raadscommissie nagenoeg zeker van de agenda zal worden gehaald volgde een verwijzing naar een mogelijke commissievergadering in Juni. Het bewonerscomité wil echter duidelijk van zich laten horen en liet weten een Dag- en Nachtopvang op de Gasthuisstraat totaal niet te zien zitten.

Bewonerscomité Voskuilenweg wees in diens eerste termijn op het onlangs door de burgemeester genomen besluit om de coffeeshop op de Heerlerbaan -voor tenminste tien jaar- niet meer op of nabij diens huidige locatie te laten openen. Bewoners-, leef- en ondernemersklimaat hadden daar veel te veel te lijden gehad.

Met een al zeer vele jaren rondcirkelende Dag- en Nachtopvang in een zeer klein gedeelte van de stad mag Heerlen niet met twee maten meten en gaat een dergelijke regel aldus ook aangaande de DNO op stelde het bewonerscomité resoluut.

Nadat het inspreken na de eerste termijn afgekapt werd vroeg de woordvoerster van de bewoners nadrukkelijk om reactie van de raadscommissie. Terwijl diverse raadscommissieleden aangaven graag het woord te willen voeren kapte de commissievoorzitter verdere besprekingen af en liet de bewoners enigszins in het ongewisse achter. Het door bewoners opgerichtte comité is echter alles behalve van plan het hierbij te laten en bereid een volgende stap richting politiek Heerlen voor.

Afsluitend gaf de burgemeester aan dat de gemeenteraad zich over het plan van burgemeester en wethouders buigen moet. Met nog een hele weg te gaan is het alles behalve ‘een gelopen race’. Hart-Leers sprak duidelijk diens al vele jarenlange standpunt uit niets te zien in opvang binnen bewoond gebied en trekt, net zoals het bewonerscomité, op tegen dit onzalige plan.

Zie hier de link naar de raadscommissievergadering LO van gisteravond alwaar u bij agendapunt 5 -Sprekersplein- de voornoemde ‘discussie’ bekijken kan.