Heerlen plande -nagenoeg een jaar lang- om Dag- en Nachtopvang ‘De Klomp’ naar Pension Mijnzicht Heerlerheide te verplaatsen

Waarom de opvang voor zwerfjongeren, Pension Mijnzicht, op stel en sprong -voor datum x- naar de studentenflat aan de Putgraaf verkassen moest lijkt inmiddels duidelijk. Heerlen had die plek in Heerlerheide nodig om er ‘zorgmijders’ -zware drank- en drugsverslaafden gebukt onder grote psychische problemen- te plaatsen. Alhoewel alles op alles gezet werd om de Dag- …
Ga door met het lezen van Heerlen plande -nagenoeg een jaar lang- om Dag- en Nachtopvang ‘De Klomp’ naar Pension Mijnzicht Heerlerheide te verplaatsen

No DNO! Kinderen Voskuilenweg stoepkrijten tegen komst dag- en nachtopvang Heerlen

Morgenavond wil de gemeente Heerlen, met diverse ‘partners’, met de omliggende buurt praten over hun voornemen om de dag- en nachtopvang voor 30 zorgmijdende zwaar verslaafden aan drank & drugs en mensen met zware psychische problemen op de Gasthuisstraat te vestigen. Direct hier tegenaan ligt de Voskuilenweg waarvan -groot en klein- dat h e l …
Ga door met het lezen van No DNO! Kinderen Voskuilenweg stoepkrijten tegen komst dag- en nachtopvang Heerlen

Raadscommissie bespreekt sluiting DNO De Klomp op 17 juni

Gisteravond besloot de raadscommissie Maatschappij en Financiën (MF) het agendapunt sluiting Dag- en Nachtopvang De Klomp op woensdag 17 Juni te bespreken. Reden daarvoor is dat men dan hoopt dat inspreken direct mogelijk is en dat dan niet meer -indirect- digitaal moet. Ook de diverse maandagavond jongstleden nog aangeleverde stukken bleken (veel) te laat beschikbaar. Bewonerscomité Voskuilenweg maakte vervolgens gebruik van het agendapunt sprekersplein om, wederom, van zich te laten horen…

Burgemeester: gemeenteraad moet nieuwe plek Dag- en Nachtopvang nog bespreken

Gisteravond, tijdens de digitale vergadering van de raadscommissie Leefomgeving (LO), liet de burgemeester weten dat de gemeenteraad de beoogde nieuwe plek van de Dag- en Nachtopvang (DNO) nog bespreken moet. Dat gebeurde vanwege het feit dat Bewonerscomité Voskuilenweg gebruik maakte van diens spreekrecht. Zij stelden -veiligheid in de buurt- aan de orde en voerde hierover nadrukkelijk het woord…

Ook nabij Exodus, zusterklooster Huize de Berg, Pension Mijnzicht, Meezenbroekerweg en Spoorsingel 1 bekeken als locatie voor Dag- en Nachtopvang 

Aan het begin van de middag ontving politiek Heerlen bijgaande brief. Antwoorden op vragen die bewoners van de Voskuilenweg aan de gemeente Heerlen stelden inclusief een pagina over wat   alternatieve locaties waren…

B&W Heerlen: Dag- en nachtopvang ‘De Klomp’ verhuisd naar voormalig broederklooster ‘100 meter verderop’

Aan het begin van de middag informeerden burgemeester en wethouders de gemeenteraad over het feit dat zij Dag- en nachtopvang ‘De Klomp’ (gelegen aan de Klompstraat) willen verplaatsen naar het voormalige broederklooster aan de Gasthuisstraat…

Vervolg kwestie Dag- en Nachtopvang ‘De Klomp’

In de raadsvergadering van 5 oktober jl. gaf de vakwethouder tijdens het interpellatiedebat van Hart-Leers aan notulen van het cliëntenoverleg ‘De Klomp’ openbaar te maken.

Deze stukken bevestigen de aangekaarte problemen: wrijvingen tussen gebruikers en niet gebruikers, de verschillende insteek van personeelsleden en het dealen van drugs.

Er lijken inmiddels oplossingen te zijn gevonden voor een groot aantal problemen. Een nieuw samen te stellen cliëntenvertegenwoordiging zal op korte termijn betrokken worden bij het vinden van oplossingen voor de zaken die nog aangepakt dienen te worden.  

Het blijkt dat op 12 oktober jl., de Nationale Ombudsman het Heerlense college van Burgemeester en Wethouders heeft verzocht de klacht over handel in drugs en over gebruik van drugs buiten de gebruikersruimte binnen een termijn van 6 weken te behandelen. Daarbij benadrukte de Nationale Ombudsman dat de klager hem mocht inschakelen indien deze het oneens is met de reactie van het college.

De klager, die zijn klacht bij de Nationale Ombudsman neerlegde, hoopt op een schrijven van de burgemeester en de vakwethouder waarin excuses worden aangeboden. Excuses omdat men bewoners van de Dag- en Nachtopvang tegen hun wil blootstelde aan de handel in drugs en het gebruik ervan buiten de gebruikersruimte, volledige erkenning van de klacht en tevens van het terecht doen van zijn beklag.

Klik op ‘Lees meer’ voor de ‘Notulen d.d. 27-09-2010’ >