B&W Heerlen: Dag- en nachtopvang ‘De Klomp’ verhuisd naar voormalig broederklooster ‘100 meter verderop’

Aan het begin van de middag informeerden burgemeester en wethouders de gemeenteraad over het feit dat zij Dag- en nachtopvang ‘De Klomp’ (gelegen aan de Klompstraat) willen verplaatsen naar het voormalige broederklooster aan de Gasthuisstraat. 

De directe buurt werd kort daarna via bijgaande flyer geïnformeerd.
Maximaal 30 personen die momenteel in ‘De Klomp’ verblijven verhuizen mee meldt het schrijven. Allen verslaafd of met (zware) psychische problemen. Uiterlijk per 1 mei 2021 is Heerlen voornemens om de huidige locatie te sluiten. Na de coronacrisis organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor omwonenden meldt het stuk.
Hart-Leers ‘Wij zijn erg benieuwd naar hoe bewoners van (onder andere) de naastliggende Aambosveldflat, het zusterklooster en de ietsje verderop liggende Voskuilenweg op dit nieuws reageren en vragen ons hardop af waarom men dit nu pas als voldongen feit mededeelt en men niet voorafgaand -met open vizier- in gesprek ging met direct omwonenden. Daar waar de nabije Voskuilenweg nog jarenlang worstelde met de erfenis van de roemruchte Vossekuil lijkt die negativiteit ondertussen, gelukkig, grotendeels tot het verleden te behoren. Laat dit voornemen van burgemeester en wethouders er alles behalve toe leiden dat oude tijden herleven. Een en ander had wat ons betreft zondermeer stukken transparanter aangepakt moeten worden. Op een fatsoenlijke manier omwonenden er actief bij betrekken in plaats van hen -klaarblijkelijk- voor voldongen feiten te plaatsen.’