Heerlen plande -nagenoeg een jaar lang- om Dag- en Nachtopvang ‘De Klomp’ naar Pension Mijnzicht Heerlerheide te verplaatsen

Waarom de opvang voor zwerfjongeren, Pension Mijnzicht, op stel en sprong -voor datum x- naar de studentenflat aan de Putgraaf verkassen moest lijkt inmiddels duidelijk. Heerlen had die plek in Heerlerheide nodig om er ‘zorgmijders’ -zware drank- en drugsverslaafden gebukt onder grote psychische problemen- te plaatsen. Alhoewel alles op alles gezet werd om de Dag- en Nachtopvang (DNO) vanuit Heerlen centrum naar Heerlerheide te verhuizen koos de stad -op het allerlaatste moment- plots voor een andere koers. Dat de wethouder verslavingszorg wederom ‘iets uit te leggen heeft’ staat als een paal boven water.

Mondriaan, Koraal, Levanto en het Leger des Heils werkten samen in dit plan waarvoor, onder andere, het transitieplan uitstroom De Klomp en Mijnzicht geschreven werd. Ook het stuk beschermd wonen Parkstad, bijgaand projectplan en daarbij behorende notulen blijken duidelijk.

Hart-Leers: ‘Het gezwabber van het stadsbestuur en met name van de wethouder verslavingszorg moet ophouden. Waarom eerst alles op alles zetten om naar Heerlerheide te verkassen en vervolgens plots koersen op de Gasthuisstraat? Wat gaat hier allemaal achter schuil? Net zoals de omwonenden op de Ganzeweide in Heerlerheide met een voldongen feit geconfronteerd zouden worden deed men dat vervolgens ook in de omgeving van het voormalige broederklooster aan de Gasthuisstraat. Openbaar bestuur: informeren, inspraak en bewoners er vooraf actief bij betrekken is kennelijk ‘not done’ bij gemeentelijk Heerlen.’

Bewonerscomité Voskuilenweg heeft ondertussen de hulp van de burgemeester ingeroepen om te bemiddelen in deze onnavolgbare klucht die zich van kwaad tot erger ontwikkelt. Behalve dat verpleeghuis Bergweide door gemeentelijk handelen uit de markt gedrukt werd om een dependance op de Gasthuisstraat -in het voormalige broederklooster- te kunnen starten blijkt Heerlen er voordien -in het geniep- nagenoeg een jaar volop op gekoerst te hebben om de DNO naar Heerlerheide te verplaatsen.

‘Beste wethouder’ leg het hele dossier eens open en bloot op tafel. Start als de wiedeweerga met het geven van uitleg. Speel eindelijk eens open kaart zoals elke openbaar bestuurder dat behoort te doen. Behoorlijk openbaar bestuur praktiseer je niet ‘uit het zicht’ in ‘achterkamertjes’…