Ook nabij Exodus, zusterklooster Huize de Berg, Pension Mijnzicht, Meezenbroekerweg en Spoorsingel 1 bekeken als locatie voor Dag- en Nachtopvang 

Aan het begin van de middag ontving politiek Heerlen bijgaande brief. Antwoorden op vragen die bewoners van de Voskuilenweg aan de gemeente Heerlen stelden inclusief een pagina over wat   alternatieve locaties waren.

Pension Mijnzicht (Ganzeweide 125), Huize De Berg (Gasthuisstraat 22), Broederklooster (Gasthuisstraat 35), Beerdalweg 62 (naast (ex)gedetineerdenopvang Exodus), Beersdalweg 110 (buurtcentrum) Meezenbroekerweg 44 -een voormalig schoolgebouw- en Spoorsingel 1 bleken mogelijke locaties.

Na jarenlange opvang aan de Klompstraat -terwijl ondertussen ook diverse Domushuizen openden- is de op te vangen doelgroep nog steeds omvangrijk. Het probleem enkele honderden meters verderop plaatsen stuit niet alleen op groot verzet van die woonbuurt maar ook uit de huidige buurt die -na verplaatsing- nog steeds ‘in de loop’ blijft liggen. Ook wijkraad Molenberg heeft reeds aan de bel getrokken. Die wijk krijgt aan weerszijden een Domushuis en Dag- en Nachtopvang als het aan Heerlen ligt. De maat is vol!

Opvang in of nabij een woonbuurt? Nee! stelt Hart-Leers van meet af aan. ‘Ook de locatie Klompstraat zagen -en zien- wij niet zitten. Met drugsgebruik aldaar is en blijft dealen aan de orde van de dag en is ook de loop voor drank richting supermarkt een vast gegeven.’

De oplossing zal een hele andere aanpak moeten zijn. Dit werkt immers niet en zorgt voor blijvende overlast. Nog eens 14 jaar zo doormodderen? Nee!

Een brede politieke discussie is noodzakelijk om samen tot een veel betere ‘oplossing’ van dit zich alsmaar voortslepende probleem te komen. Simpelweg enkele honderden meters verplaatsen sleept alle problematiek gewoonweg met zich mee.

Politiek Heerlen doet er goed aan snel met bewoners om tafel te gaan en ook de vele bedrijven, zoals supermarkten die dagelijks te maken hebben met Dag- en Nachtopvang problematiek, serieus te nemen.

Luister eens goed naar wat omwonenden te melden hebben, hoe zij een en ander dagelijks ervaren, hoe bedrijvigheid het ervaart en hoe zowel politie als toezichthouders er dagelijks mee te maken hebben.

Heerlen drugsstad?! Als het allemaal zo door blijft gaan inderdaad ja…

Antwoord aan bewonerscomite Voskuilenweg