‘Papieren tijgers’?! Wat leveren vele maatregelen tegen problemen rondom Maankwartier en Dag- en Nachtopvang daadwerkelijk op…

In september 2019 liet de (toenmalig) burgemeester het volgende weten aangaande problemen in en rondom Maankwartier Heerlen: 

‘Behalve een regulier tweewekelijks overleg aangaande problemen Maankwartier vind het volgende plaats: 

 • Voor deelnemers van de aanpak is een besloten WhatsApp groep opgestart; 
 • Heerlen en NS koppelen diens individuele cameratoezicht; 
 • Bureau handhaving speelt een koppel vrij om zo goed als permanent in het Maankwartier aanwezig te zijn;
 • Reeds actieve straatcoaches nemen in aantal toe omdat ook sociale woningcorporatie Weller er gaat inhuren;
 • NS gaat met hondengeleiders werken;
 • Er wordt met Jumbo gesproken om geen alcohol te verstrekken aan bij Heerlen bekende overlast gevende alcohollisten;
 • Via scholen wordt een strengere aanpak bij het Maankwartier onder de aandacht van scholieren gebracht;
 • Overlastgevers worden in kaart gebracht waarbij in elk geval naar hun identiteit gevraagd wordt;
 • Grote overlastgevers krijgen een integrale persoonsgerichte aanpak;
 • Men probeert problemen voor te zijn door aanwezigheid in het gebied;
 • Met bewoners en wijkagent wordt een WhatsApp groep gestart om heel snel signalen met elkaar te delen zodat de wijkagent kan handelen;
 • De spoorwegpolitie wordt gevraagd om aanvullend toezicht uit te oefenen; 
 • De politie handelt meldingen van overlast bij het Maankwartier met prioriteit af;
 • Samen met sociale woningcorporatie Weller is er overleg over een tijdelijke locatie (in Maankwartier) met plek voor politie, Boa’s en andere toezichthouders;
 • Men gaat bekijken hoe mensen die er niet thuis horen uit de parkeergarage geweerd kunnen worden…’ 

Voor de Vrienden van het Maankwartier is de maat inmiddels dermate vol dat zij onlangs een Manifest voor een drugsvrij en veilig Maankwartier schreven. Met, begin en eind december jl., nog twee steekpartijen voor de kiezen staan zij woensdagavond aanstaande voor de raadscommissie ‘veiligheid’ (Leefomgeving). Daar zullen deze aanhoudende ‘veiligheidsvraagstukken’ waar hun woon- en leefomgeving onder gebukt gaat zeker en vast duidelijk onder de aandacht gebracht worden om daarbij voor een afdoende aanpak ter snelle verbetering te pleiten.

Ondertussen zijn omwonenden van de beoogde nieuwe locatie voor de Dag- en Nachtopvang (Een plek voor 30 ‘zorgmijders’. Zwaar verslaafden aan drank en drugs met veelal ook behoorlijk grote psychische problemen) steeds ongeruster over hetgeen hen te wachten staat. 

Ondanks beloften van de gemeenteraad (zie bijgevoegde motie) zijn zij er allerminst gerust op ‘dat het allemaal wel mee zal vallen’ en veiligheid, woon- en leefgenot gewaarborgd blijven. 

‘Als men dat met een hele waslijst aan maatregelen in en rondom Maankwartier al niet voor mekaar krijgt en dat al lange tijd ook niet rondom de huidige Dag- en Nachtopvang lukt waarom zou dat wel rond een nieuwe locatie van de DNO praktijk worden?! Als dat wel zo is zijn wij er hartstikke benieuwd naar hoe je zoiets aan de huidige buren van de DNO en aan bewoners, bezoekers en ondernemers van het Maankwartier uitlegt. ‘Papieren tijger’, ‘wassen neus’ de buurt simpelweg voor ‘gek’ verslijten of ‘zoet houden’ met iets wat niet waar gemaakt kan worden is iets waar het alle schijn van heeft…’ klinkt het vanuit de buurt rondom de beoogde nieuwe Dag- en Nachtopvang locatie aan de Gasthusisstraat.