Antwoord op vragen over ‘Onbereikbaarheid teams Toezicht & Handhaving vanwege teamuitje’

Omdat Hart-Leers, tijdens de raadscommissievergadering Leefomgeving (LO), -live- de telefonische melding van de afdeling handhaving liet horen -over diens gehele afwezigheid vanwege een teamuitje- volgde vandaag (bijgaand) antwoord op onze vragen.  – Er waren geen handhavers actief op straat noch werden de camerabeelden door hen bekeken. – Hart-Leers: ‘Natuurlijk gunnen we eenieder ontspanning na inspanning. Om …
Ga door met het lezen van Antwoord op vragen over ‘Onbereikbaarheid teams Toezicht & Handhaving vanwege teamuitje’

Raadscommissie bespreekt sluiting DNO De Klomp op 17 juni

Gisteravond besloot de raadscommissie Maatschappij en Financiën (MF) het agendapunt sluiting Dag- en Nachtopvang De Klomp op woensdag 17 Juni te bespreken. Reden daarvoor is dat men dan hoopt dat inspreken direct mogelijk is en dat dan niet meer -indirect- digitaal moet. Ook de diverse maandagavond jongstleden nog aangeleverde stukken bleken (veel) te laat beschikbaar. Bewonerscomité Voskuilenweg maakte vervolgens gebruik van het agendapunt sprekersplein om, wederom, van zich te laten horen…