Dag- en Nachtopvang ‘De Klomp’ vergroot terwijl Handhaving verhuist

Hart-Leers informeerde deze week naar het feit waarom de publicatie van besluitenlijsten van het College enige weken achterloopt. Prompt werden de besluitenlijsten openbaar en verschenen op www.heerlen.nl

Uit bijgaande besluitenlijst van burgemeester en wethouders blijkt (op pagina 3) het volgende:

  • het bestaande huurcontract Dag- en Nachtopvang (DNO) van 807 m2 is per 1 november jl. met 5 jaar verlengd en met 338 m2 toegenomen;
  • 653 m3 in gebruik zijnde ruimte van Bureau Handhaving zijn per 1 november 2016 opgezegd.

Is het niet zo dat bij de komst van de Dag- en Nachtopvang voorgespiegeld werd hoeveel plekken er maximaal zouden zijn en dat daarbij Bureau Handhaving naast de locatie DNO gevestigd zou zijn? De oppervlakte van de DNO neemt met 42% toe terwijl Bureau Handhaving volgend jaar uit de locatie ernaast verhuist?!

Hart-Leers: ‘We willen graag weten hoe en wanneer omwonenden hierover geïnformeerd zijn en wat hun reactie op deze plannen is. Hoe denkt Heerlen toezicht -op het huidige niveau- te kunnen handhaven? Zijn voor verlenging van het huurcontract alternatieven bekeken? Zo ja, welke zijn dat en waarom werd daar niet voor gekozen?’

BesluitenlijstCollege