Raadscommissie bespreekt sluiting DNO De Klomp op 17 juni

Gisteravond besloot de raadscommissie Maatschappij en Financiën (MF) het agendapunt sluiting Dag- en Nachtopvang De Klomp op woensdag 17 Juni te bespreken. Reden daarvoor is dat men dan hoopt dat inspreken direct mogelijk is en dat dan niet meer -indirect- digitaal moet. Ook de diverse maandagavond jongstleden nog aangeleverde stukken bleken (veel) te laat beschikbaar. Bewonerscomité Voskuilenweg maakte vervolgens gebruik van het agendapunt sprekersplein om, wederom, van zich te laten horen.

Het bewonerscomité ziet de verhuizing naar de nieuw beoogde plek helemaal niet zitten en wijst op het recente besluit van de burgemeester dat een nieuwe coffeeshop op de Heerlerbaan niet op of nabij diens oude plek terug mag komen. Dat besluit gaat dit voor 10 jaar tegen terwijl de Dag- en Nachtopvang al vele jaren in een zeer beperkt gebied rondcirkelt en daar voor veel overlast zorgt.

Ook benadrukte het comité dat het recentelijk verhuisde Pension Mijnzicht, dat sinds onlangs in de studentenflat aan de Putgraaf huist, wel heel erg dicht bij de beoogde DNO locatie ligt en het tussenliggende Aambos zich zeker en vast tot ‘centrale ontmoetingsplek’ zal ontwikkelen.

De raadscommissie leek niet geheel duidelijk dat Mijnzicht onlangs verhuisde en tegenwoordig aan de Putgraaf ‘resideert’. Met een beoogde DNO zeer dichtbij lijkt het vragen om grote problemen klonk een serieuze ondertoon.

Hart-Leers: ‘Beide probleemgroepen -bewust- dermate dichtbij elkaar plaatsen, c.q. naar elkaar toe verhuizen, (b)lijkt totaal ondoordacht en bovendien vooraf -in het geheel niet- gecommuniceerd en/of overlegt. Ondertussen staat het voormalige, op een ruime locatie gelegen, pension Mijnzicht Heerlerheide als antikraak te huur bij leegstandbeheerder AdHoc. Problemen oplossen in plaats van deze -willens en wetens- creëren lijkt ons een vele betere aanpak. Een aanpak die zo snel mogelijk in praktijk gebracht moet worden.’