Buurt zet acties tegen komst DNO voort: 40-tal aanvullende bezwaren en… bouwplaats op slot!

Onlangs ontving de gemeente Heerlen een 40-tal aanvullende bezwaren vanwege de geplande komst van de Dag- en Nachtopvang op Gasthuisstraat 35. Vanavond ging -met diverse kettingen en sloten- de bouwplaats op slot. Een protestactie vanuit de buurt omdat er nog steeds vele bezwaren lopen tegen de vergunning om er te mogen (ver)bouwen. 

Bezwaarmakers willen inhoudelijk -door de gemeente- gehoord worden. Iets wat nog steeds niet plaatsgevonden heeft terwijl er wel (ver)bouwwerkzaamheden plaatsvinden. 

Ondertussen vind het bouwbedrijf, zo meldt deze op diens website en facebook, het ‘fijn’ voor gemeente, Leger des Heils en… voor ‘de doelgroep’. Hoe ‘fijn’ het allemaal is voor de buurt daar staat men kennelijk niet bij stil…