Drugsopvang Gasthuisstraat: gemeente Heerlen informeert buurt niet en komt ook andere afspraken niet na

Via gemeentelijke digitale media vernamen omwonenden van de beoogde Dag- en Nachtopvang ‘Het Gasthuis’ dat zeer onlangs de sleutel van pandeigenaar Wonen Limburg aan -huurder- gemeente Heerlen overgedragen werd en een 30-tal zwaar verslaafden vanaf eind deze maand er (b)lijken in te trekken. Een bericht op facebook, twitter en andere gemeentelijke digitale media terwijl een -out of office reply- van de gemeentelijk projectleider (voorzitter beheerscommissie)- aangeeft vanaf volgende week woensdag bereikbaar te zijn en pas vanaf dan mail te bekijken.

Bovendien spreekt bijgaande presentatie -die de gemeentelijke functionaris integriteit, beleidsmedewerker integrale veiligheid en regisseur integrale aanpak overlast centrum onlangs gaf- boekdelen.

Punt een van de door de Heerlense gemeenteraad in juni vorige aangenomen motie (bijlage) gaat over het volgende: ‘met alle middelen die beschikbaar zijn, dan wel extra te realiseren, ervoor te zorgen dat de burgers van beide locaties geen overlast gaan ondervinden van de cliënten’. In bijgaande -gemeentelijke- presentatie staat echter letterlijk het volgende: ‘minder overlast, maar geen nul overlast!’

Hart-Leers: ‘Dat deze motie een wassen neus was wisten wij vorig jaar al. Een goedkoop showtje voor de bühne van iets dat niet in praktijk om te zetten (b)lijkt. Natuurlijk zijn ook wij -nog steeds- hartstikke benieuwd naar wat Heerlen voor eind deze maand daadwerkelijk gaat realiseren om de aangenomen motie alsnog in praktijk om te zetten. Vooralsnog lijkt het er echter alles behalve op dat burgemeester en wethouders de insteek -en belofte aan omwonenden- van de gemeenteraad nakomen.’

Ondertussen wachten omwonenden -al zeer geruime tijd- op een (concept) veiligheidsplan voor de directe omgeving rondom Gasthuisstraat 35. Terwijl tijdens een overleg met omwonenden werd toegezegd om dit stuk voor 1 april jl. aan te leveren blijft het ook hieromtrent -tot op heden- angstvallig stil en blijven gemeentelijke reactie noch informatie uit. 

Klaarblijkelijk wil Heerlen zonder gedegen veiligheidsplan van start en heeft ook in deze de buurt het nakijken. Daar waar men (Heerlen en Wonen Limburg) ‘feestelijk’ de sleutels overdraagt blijft de kinderrijke buurt in onzekerheid achter en is diens veiligheid en leefgenot danig in het geding. 

Dat er nogal wat te gebeuren staat wijst ook bijgaande gemeentelijke presentatie uit. Heerlen hult zich ondertussen in stilzwijgen, komt afspraken niet na en communiceert daarbij nagenoeg niet met omwonenden.

Hart-Leers: ‘Het imago -Heerlen Drugstad- wil men kennelijk erg graag in stand houden. Ondertussen zitten inwoners -24 uur per dag gedurende elke dag van het jaar- met de grote gevolgen opgescheept terwijl zowel politiek als ambtenarij niet thuis geven. Dat belooft wat…’

Integrale-persoonsgerichte-aanpak-overlast-Centrum-Klompstraat-Aambos-tbv-presentatie-omwonenden-geinteresseerden-31-maart-2021

20200624-MOTIE-CDA-FT-PvdD-PHB-OPH-SP-VVD-D66-verplaatsing-De-Klomp-1