Gemeente, politie en Leger des Heils slaan handen ineen om overlast Domus Molenberg te verminderen

Gistermiddag, tijdens de eerste dag van de Algemene Beschouwingen, stelde Hart-Leers ook diverse vragen met betrekking tot behoorlijke, aanhoudende, overlast rondom Domus Molenberg. De burgemeester vroeg vervolgens of hij deze vragen schriftelijk mocht beantwoorden waarop, gisteravond nog, bijgaand stuk volgde.

Nadat Hart-Leers ook recentelijk weer ‘aan de bel trok’ blijkt dat begin vorige maand zowel gemeente, de wijkagent als het Leger des Heils ‘de koppen bijeen staken’ om gemaakte afspraken -en de actuele stand van zaken- te bespreken. Dat gesprek leidde tot het volgende:

  • Het Leger des Heils gaat bewoners van Domus Molenberg gericht aanspreken op diens overlastgevende gedrag en brengt daarbij sancties die daar tegenover staan onder de aandacht. Daarbij is betreffende bewoners beëindiging van de zorg aangezegd indien herhaling van overlast plaatsvindt. Een sanctie die in het verdelen reeds toegepast is.
  • Daarnaast worden maatregelen voorgesteld om overlast -door niet bewoners van Domus Molenberg- te voorkomen. Het Leger des Heils heeft deze personen op hun overlastgevend gedrag aangesproken en voorgesteld om een persoon een gebiedsverbod op te leggen.
  • Omwonenden van Domus Molenberg worden opnieuw geïnformeerd over hoe overlast te melden. Het Leger des Heils moet/wil tijdig geïnformeerd worden om daardoor juiste maatregelen te kunnen nemen. Het Leger des Heils realiseert zich dat een goede relatie met omwonenden een voorwaarde is zonder welke het zich bekommeren om de cliënten van Domus Molenberg niet geleverd kan worden.

Mochten de genomen maatregen niet het gewenste resultaat opleveren dan kunnen strengere maatregelen op het gebied van toezicht op de openbare orde genomen worden. Mocht het echter -in dat geval- niet er op vooruit gaan dan kan overgegaan worden tot het korten van de subsidie aan het Leger des Heils (in totaal ontvangt Leger des Heils ongeveer 5 miljoen euro op jaarbasis voor diens Heerlense locaties) en/of ‘tot het opdoeken van de voorzieningen’ blijkt uit bijgaand schrijven.

Memo beantwoording begrotingsvragen HartLeers inzake Leger des Heils