Een nieuwe toekomst voor het Kegelpaleis?

Posted by | augustus 03, 2012 | Nieuws

Het Kegelpaleis is een van de oudere Heerlense stadspanden. Een markant pand dat een geschiedenis kent die zeker tot 1890 terug gaat. Mede vandaar was het voor Hart-Leers onbestaanbaar dat dit pand, zoals de gemeente Heerlen van plan was, geheel of deels tegen de vlakte zou gaan. Hart-Leers voert (en voerde) hiertegen geruime tijd actie. Ondanks diverse plannen m.b.t. het Kegelpaleis en het steeds weer vooruitschuiven van een beslissing lijkt nu toch schot in het dossier te zitten en lijkt alsnog een redding van het Kegelpaleis nabij.

Niet vanuit het college van burgemeester en wethouders ontving Hart-Leers concrete informatie maar ‘struinend op het internet’ stuitte onze lokale partij op www.architectenzaak.eu Op deze website wordt melding gemaakt van het winnen van een eerste prijs. Een prijs met betrekking tot de architectenselectie voor de herontwikkeling van het Kegelpaleis (en omgeving). Weller en de nieuwe Nor lijken dit project samen op te pakken.

Het Kegelpaleis werd jaren geleden voor ongeveer 450.000 euro (door de gemeente Heerlen) gekocht. De stad zette het in verval geraakte pand reeds enige tijd geleden voor ‘amper’ 130.000 euro te koop waarna (nog) geen koper of geïnteresseerde gevonden leek. Welke constructie Heerlen nu kennelijk gevonden heeft en onder welke voorwaarden wat precies tot ontwikkeling komt is momenteel de vraag.

Hart-Leers:  ‘Wij zijn enorm benieuwd naar de herontwikkeling van het Kegelpaleis en omgeving. Hopelijk wordt deze grote kenmerkende plek middenin het stadshart in oude luister hersteld en kan het daarna weer volop meedoen en bijdragen aan onze stad’

Nu Weller zowel de Luciushof, De Oude Veemarktstraat (Uit de Kunst) en recentelijk ook een groot studentencomplex aan de Klompstraat kocht lijkt ook het Kegelpaleis in deze ‘vastgoedreeks’ te passen. Daarnaast heeft Weller natuurlijk ook nog ‘grootse plannen’ rondom het station.