Enquête vergunningparkeren Welten

In maart 2011 heeft de gemeente een enquête gehouden in een deel van de wijk Welten waar in 2010 gedurende een aantal maanden vergunningparkeren was ingevoerd. In die betreffende enquête is uitgebreid naar de mening gevraagd over de 4 verschillende perioden: vóór de proef, tijdens de proef van vergunningparkeren, na de proef en de periode na de proef met openstelling van het parkeerterrein bij de Hogeschool Zuyd vanaf half september 2010 tot heden.

In totaal zijn er 360 adressen aangeschreven (overigens niet op naam) en was er een respons van 52%. Van deze 187 mensen geeft 86% aan dat men tegen de invoer van vergunningparkeren is. Een andere belangrijke conclusie is dat de openstelling van het parkeerterrein achter de Hogeschool Zuyd een positief effect heeft op de beleving van de parkeersituatie, waarbij opgemerkt dat er sinds de openstelling wegwerkzaamheden plaatsvinden aan de rotonde Valkenburgerweg / J.F. Kennedylaan. Deze resultaten zijn toegelicht en besproken tijdens de evaluatie avond van 18 mei jl.

Wethouder Aarts en verkeersdeskundige Nijholt hebben dan ook medegedeeld dat er juridisch gezien geen enkel draagvlak is om vergunningparkeren in te voeren. Wel hebben zij de oproep gedaan aan de bewoners, een werkgroep te formeren, om samen met de wethouder met voorstellen te komen richting Hogeschool Zuyd om een structurele parkeeroplossing te creëren. Hierbij heeft de wethouder aangegeven zijn “stinkende best te willen doen” en al met de uitwerking van een aantal zaken bezig is. Hieruit blijkt o.a. dat de oplossing van de parkeerdruk in een deel Welten dus niet moet worden gezocht in het invoeren van vergunningparkeren, maar in het genereren van parkeercapaciteit.
 
Alfons Koning Bastiaan