welten

Woonomgeving Zorgacademie (Welten) ervaart parkeerdruk aan den lijve

Posted by | Nieuws

Welten ligt ingeklemd tussen de Zuyd Hogeschool, Open Universiteit en het Sintermeerten College en (aan de andere kant) de Zorgacademie en diverse zorginstellingen.

Sinds de in gebruik name van de Zorgacademie, gelegen aan de Henri Dunantstraat, kampen de aanpalende straten met parkeeroverlast. Extra auto’s in de woonwijk terwijl de aanwezige parkeergarage lege plekken kent. Vermoedelijke oorzaak: studenten hebben klaarblijkelijk geen toegang tot de garage.

De aangrenzende woonbuurt is over deze situatie verre van te spreken. Hart-Leers deelt het ongenoegen van de buurt en benadrukt daarbij nogmaals dat ook parkeeroverlast een van de punten was waarom wij tegen de komst van de Zorgacademie aan de ene kant van Welten en tegen de komst van de Arcus campus aan de andere kant van Welten zijn. En ander belangrijk argument daarbij is dat -na het voltooien van de nieuwe Arcus gebouwen- diverse grote schoolgebouwen in en om het stadcentrum leeg zullen staan. Forse extra leegstand waarvan zelfs Arcus momenteel (nog) niet weet wat daarmee te doen.

In onderling goed contact met wijkbewoners en gemeente lijkt nu, gelukkig, binnenkort een hoognodige ‘eerste stap’ gezet te worden: de gemeente Heerlen wil, vooralsnog, parkeer regulerende maatregelen nemen die zich beperken tot de doorgaande route (De Doom).

Zodra de weersomstandigheden het toelaten zal Heerlen, aan de oneven zijde van De Doom en in de toegangsweg naar de speeltuin, parkeervakken aanbrengen in de vorm van zogenaamde ‘T-tjes’. Heerlen schat in dat de parkeerproblemen daarna zullen afnemen en doorstroming van het verkeer verbetert.

Ca. 2 maanden na ingebruikname van de parkeervakken vind een evaluatie plaats. Daarna zullen, indien nodig, aanvullende maatregelen getroffen worden.

 

Welten: buurtbewoners en wandelaars blij met nieuw wandelpad

Posted by | Nieuws

Buurtbewoners en wandelaars zijn blij en opgetogen over het nieuwe wandelpad aan de rand van Welten (vlakbij de Kommert) zo lieten zij Hart-Leers weten.

‘Onze complimenten hiervoor!’, zo klinkt het vanuit de buurt.

Dat ook deze mooie omgeving in onze stad uitnodigt om er te wandelen weten velen. Zeker tijdens de huidige warme dagen is het fijn om er ‘wat verkoeling’ te vinden. De paden op de lanen in…

(Dorps)café Teerling heropent

Posted by | Nieuws

Vrijdag 15 juli jl. heropende het bekende en enige (dorps)café van Welten, café Teerling, haar deuren. Nadat de familie Teerling vorige maand met pensioen ging is het nu aan het jonge kasteleinspaar Jelle de Bres & Susan Hendriks om dit gekende café als vanouds voort te zetten.

Hart-Leers: ’Met de gastvrijheid en horecakennis van Jelle en Susan zit het, na jarenlange praktijkervaring, wel snor. Het is fijn om te zien dat deze twee jonge Heerlenaren/Weltenaren dit gekende café voortzetten. Wij wensen hen veel succes en plezier en delen met iedereen de blijdschap dat café Teerling weer volop meedraait’.

Hutten gedoogbouwplaats Welten geopend

Posted by | Nieuws

Vrijdag 8 juli was het dan zo ver, de opening van de eerste hutten gedoogbouwplaats in Heerlen. In maart werd een groepje kinderen uit Welten dat een hut aan het bouwen was in het openbaar groen een bouwverbod opgelegd, omdat de activiteit illegaal was. Zij mochten volgens de regels niet in het groen bouwen en timmeren. Na overleg met ouders van de kinderen heeft Hart-Leers raadslid Alfons Koning Bastiaan het voorstel ingediend om een zgn. Huttendorp te creëren, waar kinderen hun creativiteit en energie kwijt kunnen.

Met de buurtorganisatie is daarop overleg gevoerd om een gedoogbouwplaats te maken op die plek waar de kinderen toch al speelden en waar dus voorheen handhavend was opgetreden. Die plek is er nu…een officiële hutten bouwplaats, waar onder bepaalde voorwaarden gebouwd mag worden. Dit betekent dat de kinderen er vanaf de paasvakantie tot en met het einde van de herfstvakantie mogen bouwen. De bouwplaats is dan ook duidelijk gemarkeerd met een “eigen” bord, waarop de namen van de kinderen staan vermeld die het recht hebben op die plaats te mogen bouwen.

Aan Thei de Esch was de eer om in aanwezigheid van de verantwoordelijk wethouder, ambtenaren, het kindercollege en een aantal raadleden, het bord te bevestigen.Met de opening van deze eerste gedoogbouwplaats in Heerlen is de weg vrijgemaakt voor alle kinderen binnen de gemeente. Wil je met een aantal vrienden een hut bouwen bij jou in de buurt, neem dan contact op met de gemeente en de ambtenaar beslist of de locatie geschikt is. Na duidelijke afspraken over wat wel of niet mag, krijg je dan een eigen bord op die plek en mag je gaan bouwen. Bedenk wel dat eind oktober alles moet zijn afgebroken, want dat hoort ook bij de regels.

Wij hopen dat kinderen in alle wijken van deze mogelijkheid gebruik zullen gaan maken, want wat is er nou mooier dan spelen in de natuur.

Enquête vergunningparkeren Welten

Posted by | Nieuws

In maart 2011 heeft de gemeente een enquête gehouden in een deel van de wijk Welten waar in 2010 gedurende een aantal maanden vergunningparkeren was ingevoerd. In die betreffende enquête is uitgebreid naar de mening gevraagd over de 4 verschillende perioden: vóór de proef, tijdens de proef van vergunningparkeren, na de proef en de periode na de proef met openstelling van het parkeerterrein bij de Hogeschool Zuyd vanaf half september 2010 tot heden.

In totaal zijn er 360 adressen aangeschreven (overigens niet op naam) en was er een respons van 52%. Van deze 187 mensen geeft 86% aan dat men tegen de invoer van vergunningparkeren is. Een andere belangrijke conclusie is dat de openstelling van het parkeerterrein achter de Hogeschool Zuyd een positief effect heeft op de beleving van de parkeersituatie, waarbij opgemerkt dat er sinds de openstelling wegwerkzaamheden plaatsvinden aan de rotonde Valkenburgerweg / J.F. Kennedylaan. Deze resultaten zijn toegelicht en besproken tijdens de evaluatie avond van 18 mei jl.

Wethouder Aarts en verkeersdeskundige Nijholt hebben dan ook medegedeeld dat er juridisch gezien geen enkel draagvlak is om vergunningparkeren in te voeren. Wel hebben zij de oproep gedaan aan de bewoners, een werkgroep te formeren, om samen met de wethouder met voorstellen te komen richting Hogeschool Zuyd om een structurele parkeeroplossing te creëren. Hierbij heeft de wethouder aangegeven zijn “stinkende best te willen doen” en al met de uitwerking van een aantal zaken bezig is. Hieruit blijkt o.a. dat de oplossing van de parkeerdruk in een deel Welten dus niet moet worden gezocht in het invoeren van vergunningparkeren, maar in het genereren van parkeercapaciteit.
 
Alfons Koning Bastiaan

Op werkbezoek in Welten, op de Heerlerbaan en in Heerlen centrum

Posted by | Nieuws

Met grote regelmaat trekt Hart-Leers de wijken in. Gistermiddag bezochten we de Heerlerbaan en vanmorgen Welten. Erg interessante werkbezoeken waarvan we, bij deze, graag verslag doen.

De voormalige Dilligence, aan de Zandweg op de Heerlerbaan, krijgt momenteel een metamorfose. Binnenkort opent namelijk Avonturenland in de voormalige Diligence die, tot voorkort, al jaren leegstond. Natuurlijk werkte dit initiatief de interesse van Hart-Leers en vandaar gingen we op werkbezoek.

Na een hartelijke ontvangst door de eigenaren van Avonturenland, de heer en mevrouw Mann, volgde een uitgebreide rondleiding door het hele pand. Het speelgedeelte is inmiddels zo goed als klaar en de horeca wordt op dit moment onder handen genomen. Jarenlang gebeurde er niets in (en met) de voormalige, alom bekende, Dilligence. Het is een plek op een prachtige locatie, goed bereikbaar en met volop gratis parkeergelegenheid. De jonge eigenaren bruisen van de plannen en energie en ook dat werkt aanstekelijk.

Wij zijn erg opgetogen over de ondernemende manier waarop met deze, tot zeer voorkort leegstaande locatie, wordt omgegaan. De aloude Dilligence kent nu een toekomst als Avonturenland. Ook geïnteresseerd geraakt? Bezoek dan zeker www.avonturenland.nl Rond de Pasen vind de opening plaats zo vernamen wij.

Hart-Leers heet de ondernemersfamilie Mann van harte welkom in Heerlen en wenst hen en al haar medewerkers veel succes!

Gisteren vond bovendien de officiële opening van Brasserie De Passie aan de kop van de Saroleastraat, tegenover het Royal (film)Theater plaats. Het ondernemersechtpaar Carla Casu en Roger Gosgens maakt daar hun droom waar en toverde de al reeds vele generaties lang bekend staande horecalocatie om tot een eigentijdse brasserie met sfeer. Voor een hapje en een drankje (groot of klein), een lekker kopje koffie en ga zo maar door staat hun deur vanaf morgen wagenwijd open. De opening viel in de smaak, het was smullen geblazen!

De Passie straalt uit waar de eigenaren en hun team voor staan. Heerlen heeft een aanwinst erbij. Ga zelf eens kijken en proeven raden wij u aan.

Carla, Roger en team veel succes. Chef Kok Miquel, ook geen onbekende in onze stad, zal u smaakvol verassen.    

Vanmorgen bezochten de beide Hart-Leers raadsleden hoogstamfruitboomgaard ‘De Loorenhof’ gelegen aan de rand van Welten. Enthousiaste leden van de vereniging snoeiden daar hun fruitbomen en stelden bovendien de watertoevoer van hun eigen vijver veilig.

Een indrukwekkende rondleiding in het zonnetje maakte ook Hart-Leers erg enthousiast over dit initiatief dat over niet al te lange tijd 25 jaar bestaat. Behalve de fruitboomgaard zijn er ook diverse volkstuinen in beheer, bovendien zijn er meer dan genoeg plannen voor de nabij toekomst. Echter daarover zeer binnenkort meer.

Op ontdekkingstocht in eigen stad levert steeds weer verrassende ontmoetingen en plekken op, wij bevelen u van harte aan Heerlen te ontdekken. Er valt meer dan genoeg te zien, te proeven en te beleven!

Hoogstamboomgaard ‘de Loorenhof’ brengt uniek appelras terug in Welten

Posted by | Nieuws

Wie van de ‘Jansen van Welten’ hoort denkt in eerste instantie wellicht ‘om welke familie Jansen gaat het dan precies?’. Het gaat in dit geval echter niet om mensen maar om het unieke appelras ‘Jansen van Welten’. Een appelras dat, als het aan de vrijwilligers van hoogstamboomgaard ‘de Loorenhof’ ligt, in 2011 terugkeert naar Welten. Deze vrijwilligers beheren de, aan de rand van de Weltervijver gelegen, hoogstamboomgaard. Een prachtige plek waar menige fruitsoort groeit.

De Bund fur Umwelt und Naturschutz vond enige tijd geleden in Engeland een appelras dat de naam ‘Jansen von Welten’ droeg. Een appelras waarvan men in 1902 dacht dat deze van Duitse afkomst was. Omdat Welten echter nog niet zolang geleden een (boeren)dorp was, tot in de kern doordrongen van boomgaarden, lijkt een afkomst uit het Nederlandse Welten veel logischer. Bovendien zijn er genoeg gegevens die overduidelijk naar Nederland wijzen.

De Loorenhof haalt in 2011 deze ‘verloren zoon’, dit lokale appelras, terug naar Welten.

De ‘Jansen van Welten’ zal vanaf dan, als deel van het Weltens erfgoed, in de gekende boomgaard gekoesterd worden.

Hart-Leers: ‘Wij zijn blij dat dit tastbare stuk geschiedenis terugkeert naar onze stad en hopen er, over niet al te lange tijd, eens van te mogen proeven’.

de Janssen van Welten

Parkeerterrein achter Hogeschool Zuyd geopend

Posted by | Nieuws

Begin september is er gestart met de werkzaamheden aan de rotonde Valkenburgerweg / J.F. Kennedylaan. De bedoeling is dat er eind december een zgn. turborotonde moet liggen, evenals een tunnel voor de fietsers. Dat betekent op dit moment dat de rotonde voor al het gemotoriseerd verkeer is afgesloten en dat er duidelijke omleidingroutes staan aangegeven, richting Voerendaal en de Hogeschool Zuyd.

Het nieuwe schooljaar is inmiddels weer in volle gang en het valt op dat er in de Prof. Van Itersonstraat en de Mr. Dr. Froweinstraat de laatste dagen minder auto’s geparkeerd staan dan tijdens het afgelopen schooljaar. Zie bijgaande foto’s.

Ook de parkeerplekken voorzien van een parkeermeter aan de Xavier Nolenslaan staan nagenoeg leeg (zie foto’s). 

Nou is dat een normaal beeld want die plekken werden ook in net verleden nooit gebruikt door gastparkeerders.

Tijd voor onderzoek. Het blijkt dat het parkeerterrein achter de Hogeschool Zuyd open is en dat het vol staat met geparkeerde auto’s!!!!!  Zie bijgaande foto’s.

Read More

Parkeren rondom de Hogeschool Zuyd.

Posted by | Nieuws

parkeeroverlastOp 5 augustus jl. heeft Hart-Leers antwoorden ontvangen op de schriftelijke vragen aan het College m.b.t. de parkeeroverlast in Welten.

Er blijkt overleg te zijn geweest tussen de gemeente en de Hogeschool Zuyd. In dat overleg heeft de Hogeschool Zuyd aangegeven dat op het moment dat er gratis geparkeerd kan worden op het terrein achter de Hogeschool Zuyd er sprake is van inkomstenderving voor de Hogeschool. Zij stellen dat parkeerders die nu gebruik maken van de parkeergarage “Twinpark” ook gebruik zullen maken van het gratis parkeerterrein. Tevens vragen zij of de gemeente die inkomstenderving zal compenseren en wie de herinrichting en aanpassing van het terrein zal betalen.

Read More

Vergunningparkeren Welten voortijdig beëindigd

Posted by | Nieuws

vergunningBurgemeester en Wethouders hebben de in maart jl. ingediende bezwaarschriften, bezwaren tegen het invoeren van parkeervergunningen in de Prof. van Itersonstraat 2 tot en met 72, Prof. Lambertstraat 2 tot en met 40 (even nummers) en de Dr. Ir. Ross van Lennepstraat 2 tot en met 24 (even nummers), gegrond verklaard. Dat betekent dat vergunningparkeren in Welten v.a. 28 juni jl. van de baan is. De parkeersituatie is vandaar weer als vanouds.

Na de zomervakantie kan de parkeeroverlast in de eerder genoemde straten echter weer ontstaan. Immers dan start het nieuwe schooljaar van de Hogeschool Zuyd en studenten en docenten zijn de veroorzakers van het parkeerprobleem. 

Zij hebben geen geld ervoor over om te parkeren en zoeken daarom liever een parkeerplek in Welten. Alfons Koning Bastiaan heeft, namens Hart-Leers, ook schriftelijk bij het college aangedrongen om zo snel mogelijk met een oplossing te komen. Een oplossing die voor  alle inwoners van Welten goed is.

pakeerterreinNiet kiezen voor een deelgebied, waarna het probleem zich verplaatst naar andere plekken in de wijk, maar oplossen in het geheel. Alfons wijst nadrukkelijk op mogelijkheden aan de andere kant van de rotonde, aan de zijde van de hogeschool, mogelijkheden die tot op heden niet benut werden, zoals:

  • Het openstellen van het reeds aanwezige, al tijden buitengebruik zijnde, parkeerterrein (meer dan 100 parkeerplekken)
  • Het aanleggen van parkeervakken aan de weg die loopt rondom het “oor” van “Coriopolis”
  • De parkeermogelijkheden onderzoeken in het “oor” van “Coriopolis”

Hart-Leers blijft zich actief inzetten om de parkeeroverlast in Welten op te lossen, oplossen door de oorzaak aan te pakken en niet de gevolgen te bestrijden.

Onderstaand, ter informatie, een citaat uit een brief van de gemeente Heerlen:
“De gemeente betreurt het ten zeerste dat de gratis proefperiode geen kans heeft gekregen om in de praktijk de vóór- en nadelen van het vergunningparkeren te laten zien. Volgens afspraak in de voorwaarden van de proef, komt er binnenkort een evaluatie. Deze evaluatie is enerzijds cijfermatig (voor, tijdens en na de proef) en anderzijds mondeling door middel van een bijeenkomst met de bewoners. Als u aan deze bijeenkomst wilt meedoen, dan kunt u zich per email aanmelden via info@Heerlen.nl, onder vermelding van Vergunningparkeren Welten.”

Scholen plannen biomassacentrale in Welten

Posted by | Nieuws

biomassacentraleDe Open Universiteit, het Sinter Meerten College, Arcus en de Hogeschool Zuyd plannen een eigen energievoorziening. Zij willen daarvoor een warmte kracht koppeling bouwen die gestookt wordt op biobrandstof.

Op dit moment worden 4 grote installatietechniek- en energiebedrijven gevraagd naar hun visie over dit plan. In de bijgevoegde raadsinformatiebrief ‘stand van zaken mijnwater’ vind u meer informatie.

Ook Hart-Leers wil graag kennisnemen van dit plan en de gevolgen daarvan. Vandaar vragen wij om dit plan spoedig in te mogen zien en in hoeverre de directe (woon)buurt hiervan op de hoogte is.

Raadsinformatiebrief ‘stand van zaken mijnwater’