Woonomgeving Zorgacademie (Welten) ervaart parkeerdruk aan den lijve

Welten ligt ingeklemd tussen de Zuyd Hogeschool, Open Universiteit en het Sintermeerten College en (aan de andere kant) de Zorgacademie en diverse zorginstellingen.Sinds de in gebruik name van de Zorgacademie, gelegen aan de Henri Dunantstraat, kampen de aanpalende straten met parkeeroverlast. Extra auto’s in de woonwijk terwijl de aanwezige parkeergarage lege plekken kent. Vermoedelijke oorzaak: …
Ga door met het lezen van Woonomgeving Zorgacademie (Welten) ervaart parkeerdruk aan den lijve

Welten: buurtbewoners en wandelaars blij met nieuw wandelpad

Buurtbewoners en wandelaars zijn blij en opgetogen over het nieuwe wandelpad aan de rand van Welten (vlakbij de Kommert) zo lieten zij Hart-Leers weten. ‘Onze complimenten hiervoor!’, zo klinkt het vanuit de buurt. Dat ook deze mooie omgeving in onze stad uitnodigt om er te wandelen weten velen. Zeker tijdens de huidige warme dagen is …
Ga door met het lezen van Welten: buurtbewoners en wandelaars blij met nieuw wandelpad

(Dorps)café Teerling heropent

Vrijdag 15 juli jl. heropende het bekende en enige (dorps)café van Welten, café Teerling, haar deuren. Nadat de familie Teerling vorige maand met pensioen ging is het nu aan het jonge kasteleinspaar Jelle de Bres & Susan Hendriks om dit gekende café als vanouds voort te zetten. Hart-Leers: ’Met de gastvrijheid en horecakennis van Jelle …
Ga door met het lezen van (Dorps)café Teerling heropent

Hutten gedoogbouwplaats Welten geopend

Vrijdag 8 juli was het dan zo ver, de opening van de eerste hutten gedoogbouwplaats in Heerlen. In maart werd een groepje kinderen uit Welten dat een hut aan het bouwen was in het openbaar groen een bouwverbod opgelegd, omdat de activiteit illegaal was. Zij mochten volgens de regels niet in het groen bouwen en …
Ga door met het lezen van Hutten gedoogbouwplaats Welten geopend

Enquête vergunningparkeren Welten

In maart 2011 heeft de gemeente een enquête gehouden in een deel van de wijk Welten waar in 2010 gedurende een aantal maanden vergunningparkeren was ingevoerd. In die betreffende enquête is uitgebreid naar de mening gevraagd over de 4 verschillende perioden: vóór de proef, tijdens de proef van vergunningparkeren, na de proef en de periode …
Ga door met het lezen van Enquête vergunningparkeren Welten

Op werkbezoek in Welten, op de Heerlerbaan en in Heerlen centrum

Met grote regelmaat trekt Hart-Leers de wijken in. Gistermiddag bezochten we de Heerlerbaan en vanmorgen Welten. Erg interessante werkbezoeken waarvan we, bij deze, graag verslag doen. De voormalige Dilligence, aan de Zandweg op de Heerlerbaan, krijgt momenteel een metamorfose. Binnenkort opent namelijk Avonturenland in de voormalige Diligence die, tot voorkort, al jaren leegstond. Natuurlijk werkte …
Ga door met het lezen van Op werkbezoek in Welten, op de Heerlerbaan en in Heerlen centrum

Hoogstamboomgaard ‘de Loorenhof’ brengt uniek appelras terug in Welten

Wie van de ‘Jansen van Welten’ hoort denkt in eerste instantie wellicht ‘om welke familie Jansen gaat het dan precies?’. Het gaat in dit geval echter niet om mensen maar om het unieke appelras ‘Jansen van Welten’. Een appelras dat, als het aan de vrijwilligers van hoogstamboomgaard ‘de Loorenhof’ ligt, in 2011 terugkeert naar Welten. …
Ga door met het lezen van Hoogstamboomgaard ‘de Loorenhof’ brengt uniek appelras terug in Welten

Parkeerterrein achter Hogeschool Zuyd geopend

Begin september is er gestart met de werkzaamheden aan de rotonde Valkenburgerweg / J.F. Kennedylaan. De bedoeling is dat er eind december een zgn. turborotonde moet liggen, evenals een tunnel voor de fietsers. Dat betekent op dit moment dat de rotonde voor al het gemotoriseerd verkeer is afgesloten en dat er duidelijke omleidingroutes staan aangegeven, richting Voerendaal en de Hogeschool Zuyd.

Het nieuwe schooljaar is inmiddels weer in volle gang en het valt op dat er in de Prof. Van Itersonstraat en de Mr. Dr. Froweinstraat de laatste dagen minder auto’s geparkeerd staan dan tijdens het afgelopen schooljaar. Zie bijgaande foto’s.

Ook de parkeerplekken voorzien van een parkeermeter aan de Xavier Nolenslaan staan nagenoeg leeg (zie foto’s). 

Nou is dat een normaal beeld want die plekken werden ook in net verleden nooit gebruikt door gastparkeerders.

Tijd voor onderzoek. Het blijkt dat het parkeerterrein achter de Hogeschool Zuyd open is en dat het vol staat met geparkeerde auto’s!!!!!  Zie bijgaande foto’s.

Parkeren rondom de Hogeschool Zuyd.

parkeeroverlastOp 5 augustus jl. heeft Hart-Leers antwoorden ontvangen op de schriftelijke vragen aan het College m.b.t. de parkeeroverlast in Welten.

Er blijkt overleg te zijn geweest tussen de gemeente en de Hogeschool Zuyd. In dat overleg heeft de Hogeschool Zuyd aangegeven dat op het moment dat er gratis geparkeerd kan worden op het terrein achter de Hogeschool Zuyd er sprake is van inkomstenderving voor de Hogeschool. Zij stellen dat parkeerders die nu gebruik maken van de parkeergarage “Twinpark” ook gebruik zullen maken van het gratis parkeerterrein. Tevens vragen zij of de gemeente die inkomstenderving zal compenseren en wie de herinrichting en aanpassing van het terrein zal betalen.

Vergunningparkeren Welten voortijdig beëindigd

Burgemeester en Wethouders hebben de in maart jl. ingediende bezwaarschriften, bezwaren tegen het invoeren van parkeervergunningen in de Prof. van Itersonstraat 2 tot en met 72, Prof. Lambertstraat 2 tot en met 40 (even nummers) en de Dr. Ir. Ross van Lennepstraat 2 tot en met 24 (even nummers), gegrond verklaard. Dat betekent dat vergunningparkeren …
Ga door met het lezen van Vergunningparkeren Welten voortijdig beëindigd

Scholen plannen biomassacentrale in Welten

De Open Universiteit, het Sinter Meerten College, Arcus en de Hogeschool Zuyd plannen een eigen energievoorziening. Zij willen daarvoor een warmte kracht koppeling bouwen die gestookt wordt op biobrandstof. Op dit moment worden 4 grote installatietechniek- en energiebedrijven gevraagd naar hun visie over dit plan. In de bijgevoegde raadsinformatiebrief ‘stand van zaken mijnwater’ vind u …
Ga door met het lezen van Scholen plannen biomassacentrale in Welten