Hoogstamboomgaard ‘de Loorenhof’ brengt uniek appelras terug in Welten

Wie van de ‘Jansen van Welten’ hoort denkt in eerste instantie wellicht ‘om welke familie Jansen gaat het dan precies?’. Het gaat in dit geval echter niet om mensen maar om het unieke appelras ‘Jansen van Welten’. Een appelras dat, als het aan de vrijwilligers van hoogstamboomgaard ‘de Loorenhof’ ligt, in 2011 terugkeert naar Welten. Deze vrijwilligers beheren de, aan de rand van de Weltervijver gelegen, hoogstamboomgaard. Een prachtige plek waar menige fruitsoort groeit.

De Bund fur Umwelt und Naturschutz vond enige tijd geleden in Engeland een appelras dat de naam ‘Jansen von Welten’ droeg. Een appelras waarvan men in 1902 dacht dat deze van Duitse afkomst was. Omdat Welten echter nog niet zolang geleden een (boeren)dorp was, tot in de kern doordrongen van boomgaarden, lijkt een afkomst uit het Nederlandse Welten veel logischer. Bovendien zijn er genoeg gegevens die overduidelijk naar Nederland wijzen.

De Loorenhof haalt in 2011 deze ‘verloren zoon’, dit lokale appelras, terug naar Welten.

De ‘Jansen van Welten’ zal vanaf dan, als deel van het Weltens erfgoed, in de gekende boomgaard gekoesterd worden.

Hart-Leers: ‘Wij zijn blij dat dit tastbare stuk geschiedenis terugkeert naar onze stad en hopen er, over niet al te lange tijd, eens van te mogen proeven’.

de Janssen van Welten