Scholen plannen biomassacentrale in Welten

biomassacentraleDe Open Universiteit, het Sinter Meerten College, Arcus en de Hogeschool Zuyd plannen een eigen energievoorziening. Zij willen daarvoor een warmte kracht koppeling bouwen die gestookt wordt op biobrandstof.

Op dit moment worden 4 grote installatietechniek- en energiebedrijven gevraagd naar hun visie over dit plan. In de bijgevoegde raadsinformatiebrief ‘stand van zaken mijnwater’ vind u meer informatie.

Ook Hart-Leers wil graag kennisnemen van dit plan en de gevolgen daarvan. Vandaar vragen wij om dit plan spoedig in te mogen zien en in hoeverre de directe (woon)buurt hiervan op de hoogte is.

Raadsinformatiebrief ‘stand van zaken mijnwater’