Vergunningparkeren Welten voortijdig beëindigd

Burgemeester en Wethouders hebben de in maart jl. ingediende bezwaarschriften, bezwaren tegen het invoeren van parkeervergunningen in de Prof. van Itersonstraat 2 tot en met 72, Prof. Lambertstraat 2 tot en met 40 (even nummers) en de Dr. Ir. Ross van Lennepstraat 2 tot en met 24 (even nummers), gegrond verklaard. Dat betekent dat vergunningparkeren …
Ga door met het lezen van Vergunningparkeren Welten voortijdig beëindigd