Vergunningparkeren Welten voortijdig beëindigd

vergunningBurgemeester en Wethouders hebben de in maart jl. ingediende bezwaarschriften, bezwaren tegen het invoeren van parkeervergunningen in de Prof. van Itersonstraat 2 tot en met 72, Prof. Lambertstraat 2 tot en met 40 (even nummers) en de Dr. Ir. Ross van Lennepstraat 2 tot en met 24 (even nummers), gegrond verklaard. Dat betekent dat vergunningparkeren in Welten v.a. 28 juni jl. van de baan is. De parkeersituatie is vandaar weer als vanouds.

Na de zomervakantie kan de parkeeroverlast in de eerder genoemde straten echter weer ontstaan. Immers dan start het nieuwe schooljaar van de Hogeschool Zuyd en studenten en docenten zijn de veroorzakers van het parkeerprobleem. 

Zij hebben geen geld ervoor over om te parkeren en zoeken daarom liever een parkeerplek in Welten. Alfons Koning Bastiaan heeft, namens Hart-Leers, ook schriftelijk bij het college aangedrongen om zo snel mogelijk met een oplossing te komen. Een oplossing die voor  alle inwoners van Welten goed is.

pakeerterreinNiet kiezen voor een deelgebied, waarna het probleem zich verplaatst naar andere plekken in de wijk, maar oplossen in het geheel. Alfons wijst nadrukkelijk op mogelijkheden aan de andere kant van de rotonde, aan de zijde van de hogeschool, mogelijkheden die tot op heden niet benut werden, zoals:

  • Het openstellen van het reeds aanwezige, al tijden buitengebruik zijnde, parkeerterrein (meer dan 100 parkeerplekken)
  • Het aanleggen van parkeervakken aan de weg die loopt rondom het “oor” van “Coriopolis”
  • De parkeermogelijkheden onderzoeken in het “oor” van “Coriopolis”

Hart-Leers blijft zich actief inzetten om de parkeeroverlast in Welten op te lossen, oplossen door de oorzaak aan te pakken en niet de gevolgen te bestrijden.

Onderstaand, ter informatie, een citaat uit een brief van de gemeente Heerlen:
“De gemeente betreurt het ten zeerste dat de gratis proefperiode geen kans heeft gekregen om in de praktijk de vóór- en nadelen van het vergunningparkeren te laten zien. Volgens afspraak in de voorwaarden van de proef, komt er binnenkort een evaluatie. Deze evaluatie is enerzijds cijfermatig (voor, tijdens en na de proef) en anderzijds mondeling door middel van een bijeenkomst met de bewoners. Als u aan deze bijeenkomst wilt meedoen, dan kunt u zich per email aanmelden via info@Heerlen.nl, onder vermelding van Vergunningparkeren Welten.”