Automobilisten opgelet! Bekijk hier welke gemeentelijke parkeerplannen voor uw straat e.o. zullen gelden

Posted by | February 03, 2014 | Nieuws, Vanuit de fractie

Vanwege het raadsvoorstel ‘Gereguleerd parkeren in Heerlen’, dit punt staat morgenavond (!) geagendeerd, ontving Hart-Leers -in de namiddag- de bijgaande twee parkeeroverzichten. Naarmate u verder inzoomt op beide kaarten kunt u de straatnamen lezen waarvoor de parkeerplannen ‘betaald parkeren’, ‘vergunning parkeren’ en ‘blauwe zone parkeren’ zullen gelden.

Dit gemeentelijk plan werd 2 dagen voor de raadscommissievergadering van 16 januari jl. aan de commissieagenda toegevoegd waarna de exacte uitleg over welke straten het concreet gaat pas vandaag -daags voor het raadsbesluit- volgt. Eerdere berichten op deze website gaven al aan wat wij hiervan vinden. Dat dit -alles behalve- ‘een goede zaak’ is spreekt, wat ons betreft, voor zich…
Parkeeroverzicht HeerlenParkeeroverzicht Hoensbroek