Parkeerterrein achter Hogeschool Zuyd geopend


Tijdens een gesprek met één van de medewerkers van de Hogeschool Zuyd kreeg ik te horen dat er intern was medegedeeld dat het parkeerterrein was opengesteld in verband met de werkzaamheden aan de eerder genoemde rotonde.

Is dat niet vreemd? In antwoorden op vragen van de fractie geeft de gemeente Heerlen, op 27 april van dit jaar, aan dat er pas na de overdracht van het betreffende parkeerterrein van Hogeschool Zuyd aan Arcus met het Arcus-college overleg kan worden gepleegd over het tijdelijk gebruik van betrokken parkeerterrein.

In een brief van 5 augustus van dit jaar geeft de gemeente Heerlen vervolgens aan dat de Hogeschool Zuyd bang is voor inkomstenderving wanneer er op het betrokken parkeerterrein gratis geparkeerd kan worden. Tevens heeft de Hogeschool Zuyd gevraagd wie er zorg moet dragen voor de herinrichting en aanpassing van het parkeerterrein.

Nu blijkt dus dat de Hogeschool Zuyd wel degelijk de beslissing heeft over het wel of niet openstellen van het parkeerterrein. Waarom is dit nu wel mogelijk en was dat voorheen niet het geval? (Lees: het parkeerterrein heeft ruim drie jaar braak gelegen). Is er op dit moment geen sprake van inkomstenderving en hoeft het terrein niet heringericht en aangepast te worden.

Hart-Leers zal bij het college aandringen om de Hogeschool Zuyd te bewegen ook na voltooiing van de werkzaamheden aan de rotonde het parkeerterrein open te houden, minstens tot de dag, dat er daadwerkelijk duidelijk is dat er gebouwd zal gaan worden, als er al gebouwd gaat worden.

Alfons Koning Bastiaan