Extra raads- en commissievergadering over Schinkelkwadrant

Posted by | August 08, 2013 | Nieuws

Vandaag werd politiek Heerlen verrast met een extra commissie- en extra raadsvergadering over het Schinkelkwadrant. Op 22 augustus vind de extra commissievergadering plaats terwijl op 10 september de extra raadsvergadering volgt. Toeval of niet: vandaag werd ook bekend dat de Europese Commissie er in toestemde dat de Amerikaanse durfinvesteerder Blackstone projectontwikkelaar Multi, het bedrijf dat achter het plan Schinkelkwadrant zit, overnemen mag.

‘Het college heeft verzocht om een extra commissievergadering te organiseren over het bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid. De reden hiervoor is: Indien het raadsvoorstel pas in de commissievergadering RO van 9 september (en dus de raad van 1 oktober) wordt behandeld kunnen een aantal  termijnen in het gedrang komen waardoor mogelijk vertraging wordt opgelopen voor o.a. de ambtenarenhuisvesting en de vestiging van detailhandel in Heerlen’, deelde de commissiegriffier vandaag mee.

Wie of wat is (nu of binnenkort) projectontwikkelaar Multi waarmee Heerlen zaken doet en welke betekenis heeft dit voor het Schinkelkwadrant?

Bijlage