Filmtheater Heerlen: rijksmonument Royal -per 1 augustus- 3e jaar ‘leeg en gesloten’

Posted by | July 31, 2017 | Nieuws, Vanuit de fractie

Alhoewel Heerlen een leegstandsbeleid kent, een beleid waarbij men lege panden na een half jaar gemeentelijk melden moet, vlot dit met haar eigendom -rijksmonument Royal- helaas alles behalve. Daarbij vind morgen het allerminst heugelijke feit plaats dat de Royal bioscoop inmiddels al 3 jaar ‘leeg en gesloten’ is. Een moment dat, wat Hart-Leers betreft, allerminst onopgemerkt voorbij mag gaan.

De memo die politiek Heerlen nagenoeg 2 maanden geleden ontving repte over het volgende: ‘Voor het zomerreces wenst de gemeente in ieder geval het startpunt van de nadere haalbaarheidsfase vast te leggen in een intentieovereenkomst’. Nadien niets over vernomen terwijl anders geduid werd. De Royal lijkt aldus nog steeds een allerminst duidelijke toekomst te hebben. Iets dat vele Heerlenaren (en ook velen van buiten onze stad) pijn doet.

Alhoewel in 2009, bij de aankoop van de Royal, afgesproken werd dat het pand 5 jaar nadien -voorzien van een nieuwe, toekomstbestendige, invulling- van de hand gedaan zou worden kwam ook daar niets van terecht. Nu de Royal per 1 augustus inmiddels 3 jaar leeg staat luidt de prangende vraag wanneer deze trieste periode eindelijk voorbij is en of (en zo ja welke?) serieuze plannen er daadwerkelijk zijn.

Heerlen komt in ieder geval diens eigen beleid qua lokale leegstand niet na nu ook de Royal reeds vele malen langer dan 6 maanden leeg staat.

Het Kegelpaleis overkwam overigens min of meer een zelfde iets. Terwijl Heerlen het voor bijna een half miljoen kocht wil men het nu (kennelijk) voor nagenoeg 100.000 euro van de hand doen maar is daarbij nog allerminst zeker of en zo ja hoe dit daadwerkelijk handen en voeten krijgt. Ondertussen staat het Kegelpaleis (gemeentelijk eigendom) al jarenlang leeg en kwijnt daarbij achter diens, met een wandschildering versierde, voorgevel weg.

De bouwput naast de Royal was in ‘14 een van de publiekelijk geduide redenen waarom de deur op slot ging. Inmiddels 3 jaar later ligt die bouwput er nog steeds en moet, na opheffen van een retentierecht aldaar, blijken hoe de toekomst er precies uitziet.

Hart-Leers: ‘Heeft de stad ooit overwogen om de bioscoopexploitant quasi antikraak te handhaven waarbij weliswaar geen huurpenningen binnen kwamen echter wel gas, water en licht -dagelijks gebruik & bijgaande levendigheid- en daarmee een gewaardeerde voorziening overeind bleef. Met voortzetting van dagelijkse toegang en activiteiten had niet alleen de Royal maar ook diens omgeving er vast en zeker beter voor gestaan dan nu een feit is. Is überhaupt ondertussen ooit nog gepolst of en zo ja welke ideeën de voormalige bioscoopexploitanten familie van de Royal wellicht voorhanden heeft?’

Het 3-jarig ‘leegstandsjubileum’ mag zeker niet zomaar/achteloos voorbij gaan. Hoe hangt de vlag er momenteel bij, wie heeft welke concrete plannen aldaar? Hoe staat de gemeente daar tegenover en met welke voorstellen wendt de wethouder zich op hele korte termijn tot politiek Heerlen?

Een stad met toekomst kent z’n verleden en weet ‘t te waarderen…