Geen sloop! Winkelhart Heerlerbaan Giesen – Bautsch verdient mooie toekomst

Daar waar de gemeente Heerlen, aan de hand genomen door onderzoeksbureau BSP, op een XXL Wellershopping (aan de rand van de Heerlerbaan) lijkt af te koersen pleit Hart-Leers voor behoudt van Giesen – Bautsch. Jarenlang was de stelling: het winkelhart hoort midden in de buurt en blijft daar. Plots lijkt men voor een hele andere richting te kiezen. Wat gaat hier achter schuil?

Dat sociale woningcorporatie Weller diens winkelruimten in Wellershopping, in winkelcentrum Heerlerheide en ook op andere plekken ‘te koop’ aan biedt werd ten stelligste ontkent. De wethouder appte er zelfs nog tijdens de vergadering met Weller over. Hart-Leers heeft echter gegronde redenen om hieraan behoorlijk te twijfelen. 

‘Wij begrijpen dat er behoorlijk wat Weller winkelvastgoed te koop staat en vragen ons af wat daarvan de reden is. Geld tekort of wellicht niet meer dermate grootschalig mogen verhuren van commercieel vastgoed? Wie weet.’

Als je de omgeving van Wellershopping, gelegen aan de kop van de Heerlerbaan, bekijkt zie je dat juist daar veel meer ‘uitdagingen’ liggen dan in en rond winkelcentrum Giesen-Bautsch. Het grote, lege ‘Rotor pand’, de Hiero die, aldus het onderzoeksbureau, naar kleinere locaties wil. Een lege ‘Harense smid’ ietsje verderop en leegstand naast de Boels vestiging. Ook liet het onderzoeksbureau weten dat het allerminst zeker is dat Eurotegel aldaar behouden blijft. Met die optelsom ontstaat er wel heel erg veel ‘ruimte’ direct rondom Wellershopping.

Hart-Leers pleitte tijdens de raadscommissievergadering van gisteravond uitdrukkelijk voor behoud van winkelcentrum Giesen-Bautsch. Behalve dat zowel ondernemers als diens klanten dat graag willen is dat gewoonweg een logische keuze.

De goed gebruikte winkelvoorzieningen liggen voor velen op loopafstand en lekker centraal. Bovendien is het een gezellige plek waar niet alleen het winkelcentrum maar ook de vele ondernemers aan de Bautscherweg elkaar prima vinden. Een groot minpunt vinden wij bovendien dat de ondernemers aan de Bautscherweg niet zeer nadrukkelijk betrokken zijn. Hun veelal eigen winkelpanden zijn voor menigeen van hen een pensioenvoorziening waaraan en waarvoor zij jarenlang werkten. Het zou dus ook voor hen nogal wat betekenen als Heerlen daadwerkelijk voor een XXL Wellershopping zou kiezen. 

Hart-Leers droeg alternatieve varianten aan met de strekking behoudt zowel -het huidige- Wellershopping als Giesen – Bautsch. Daarbij zou je kunnen kijken naar een andere plek voor de Action in de wijk. De eigenaar van ’t Action winkelpand gaf namelijk aan het te willen slopen en voor woningen op die plek te willen gaan.

Mocht er behoefte zijn aan extra woningen dan zijn daarvoor ook wellicht zowel de grote Hiero winkellocatie als het lege ‘Rotor pand’ een geschikte plek en haal je daarmee ook behoorlijk wat leegstand weg om het voor wonen te verruilen.

Ondertussen rekenen winkeliers, pandeigenaren en hun klandizie op behoudt van Giesen – Bautsch. Overal waar mogelijk zullen we hen daarbij ondersteunen. De richting die politiek Heerlen kennelijk al in december kiest moet de enige juiste zijn. Daarbij staat -wat ons betreft- welzijn en welvaart voor de Heerlerbaan en omgeving onbetwist voorop.