weller

Een vuilnisbelt in hartje stad

Posted by | Nieuws

Het veelvuldig vooruitgeschoven bouwproject Lux Luna aan de Stationstraat in hartje stad is een heuse vuilnisbelt geworden. Niet alleen in de aaneengeschakelde (sloop)panden is het een bende van jewelste ook achterom liggen bergen rommel.

 

Eigenaar, sociale woningcorporatie Weller, maakt het allemaal kennelijk, helaas, niet veel uit. De rommel stapelt zich op terwijl opruimen uitblijft. Menigeen maakte Weller op de toenemende verloedering attent en vroeg daarbij nadrukkelijk om het oplossen ervan.

 

Wat Hart-Leers betreft is -na menigmaal aan de bel trekken- de maat vol.  ‘Keer op keer worden toegezegde sloopbeloftes en termijnen niet nagekomen en vervolgens simpelweg vooruit geschoven. Steeds weer gaat de omgeving zienderogen achteruit. Een flinke opruimactie kan en mag niet langer uitblijven.’

 

Vorige week maakte de vakwethouder, inmiddels voor de zoveelste keer, bekend dat de beloofde sloop wederom vertraagd is. Tot en met wanneer bleef daarbij onduidelijk. Dat terwijl Heerlen eind vorig jaar nog publiekelijk beloofde dat de sloop in het eerste kwartaal van dit jaar plaats zou vinden.

 

Aan de voorkant zien de slooppanden al geruime tijd zwaar verloedert uit, je ruikt er de achteruitgang. Zelfs het bouwbord takelt zienderogen af. Ietsje verderop is Weller, eigenaar van deze reeks slooppanden, gestart met het 200 miljoen kostende megabouwproject Maankwartier. Terwijl, pal ervoor, rondom Lux Luna de verloedering inmiddels al jarenlang z’n gang gaat.

 

Met de landelijke opschoondag (zaterdag 9 maart) voor de deur drukken wij Heerlen en Weller op het hart uiterlijk deze dag te gebruiken om de vuilnisbelt in hartje Heerlen en het zwaar verloederde aangezicht van de panden ‘Lux Luna’ grondig aan te pakken en op te lossen.

 

Hoe duidt Weller Energie de hoge rekening van Mijnwaterwoningen?

Posted by | Nieuws

Heerlerheide kent ca. 200 Mijnwaterwoningen. Nieuwbouwwoningen waar zowel verwarmen als koelen via Mijnwater plaatsvindt.

Vorig jaar werd, na klachten van bewoners, openbaar dat de bewoners met forse rekeningen zitten terwijl hun nieuwbouwwoningen beter geïsoleerd zijn dan de voorgaande woning. Nu ook duidelijk is dat Heerlerheide voor circa 40.000 euro per jaar Mijnwater afneemt (bijlage) luidt de vraag waarom de rekeningen zo hoog zijn.

Behalve de circa 200 Mijnwaterwoningen worden o.a. ook het Corneliushuis en een grote supermarkt gekoeld en verwarmd. Genoeg afnemers in Heerlerheide waarbij, als men de inkoop van het Mijnwater bekijkt, circa een maandafrekening de totale inkoopkosten zou moeten kunnen dekken.

De vraagt luidt vandaar nu: waarvoor dienen die andere 11 maandbedragen? Blijkt het Mijnwater Heerlerheide een ‘geldmachine’ of zitten er dergelijk veel (en hoge) kosten aan dat de inkoopsprijs met een factor 12 omhoog schiet?

Duidelijk lijkt inmiddels dat het aan de Mijnwaterkosten sec, circa 40.000 euro inkoop, niet lijkt te liggen.

Hart-Leers: ‘Wat ons betreft moet het Mijnwaterproject weer zo snel mogelijk op de raadsagenda geplaatst worden. Niet alleen om de hoge kosten te bespreken maar ook om de relatief erg lage inkomsten ter discussie te stellen. Ook moet duidelijk worden of er nu eindelijk een Mijnwaterbedrijf opgericht wordt en hoe het nu precies zit met de tijdelijke Mijnwaterdirecteur die (van mei tot en met juli) circa 32.500 euro kostte. Dit Mijnwaterdebacle lijkt keer op keer weer te verergeren…’

Bijlage Mijnwater

Maankwartier: nog een lange weg te gaan

Posted by | Nieuws

Hart-Leers ziet de komst van het Maankwartier, de ‘grootse’ plannen in de omgeving van het station, niet zitten. ‘Wij zien het als een verplaatsing van onze binnenstad dat op andere plekken leegstand veroorzaakt en daarbij ons bestaande stadscentrum ‘de das om doet’

Hart-Leers volgt het dossier Maankwartier zeer kritisch en kreeg deze week antwoord (bijlage) op diverse vragen die zij stelde. Antwoorden die deels opzien baren.

Zo blijk dat woningcorporatie Weller de gronden pas hoeft ‘af te nemen’ indien er een bruikbare bouwvergunning is. De gemeente Heerlen verwacht dat deze vergunning er medio in de 2e helft van dit jaar zijn zal. Diegene die de bouwvergunning aanvraagt is natuurlijk Weller. Hierbij verwacht de gemeente Heerlen dat de vergunning voor de delen ‘Zuid’ in maart aangevraagd wordt en die voor het deel ‘Noord’ in de 2e helft van dit jaar volgt.

Heerlen zal voor haar deel (de plaat over het spoor) in het 2e gedeelte van dit jaar (of uiterlijk begin 2012) een vergunning aanvragen. Waarbij de NS medio begin 2014 een vergunning aanvraagt. Saillant detail: indien men geen bruikbare bouwvergunning aanvraagt vervalt tevens de afnameplicht van de grond c.q. bestaat deze helemaal niet! ‘Indien Weller geen bouwvergunning aanvraagt kan/zal zal het Maankwartier niet gerealiseerd worden’ zo schrijft de gemeente Heerlen in haar antwoord aan Hart-Leers.

Bovendien is een van de ontbindende voorwaarden voor Weller het overschrijden van ‘voordien bepaalde bouwkosten’. De grenzen van deze bouwkosten blijken in een vertrouwelijke bijlage van de overeenkomst opgenomen te zijn. ‘In het belang van de onderhandelingen tussen Weller en de aannemer wordt deze bijlage door de gemeente niet openbaar gemaakt’ zo schrijven burgemeester en wethouders.

Het inschatten van -de bouwkosten op dit moment- blijkt tevens onmogelijk ‘wegens het financiële belang van Weller’. Hierbij geeft Weller aan geen gebruik van de ontbindende voorwaarde met betrekking tot de ‘financiële
onderleggers’ te maken. Op de ontwikkelingen van bouwkosten gaat de gemeente Heerlen in haar antwoord slechts in het algemeen in. Daarbij blijkt dat de ontwikkeling van bouwkosten in de provincie Limburg vanaf ’03 tot en met ’09 met 28% toenam.

Overigens: een voortgangsrapportage over het Maankwartier is inmiddels -in concept- gereed. Burgemeester en wethouders verwachten dat deze rapportage in de raadscommissie van 15 maart a.s. behandelt zal worden. 

Bijlage: antwoord

Probleem voor bouwplan ‘Luna Lux’ aan de Stationstraat?

Posted by | Nieuws

aldiDe bouwplannen van woningcorporatie Weller aan de Stationstraat, het plan Luna Lux, omvatte ook een Aldi supermarkt. Nu Aldi een overeenkomst tekende en daarmee aangaf richting de MSP wijk te willen verkassen lijkt een Aldi supermarkt aan de Stationstraat een gepasseerde halte. Reëel leek deze optie al langere tijd niet… echter de gemeente Heerlen en de initiatiefnemer van het bouwplan hielden/houden deze insteek reeds lange tijd (en wellicht ook nu nog) overeind.

verhuizenHart-Leers wil graag weten welke/of er gevolgen voor het plan Luna Lux zijn nu naar alle waarschijnlijkheid de Aldi niet verkast naar de Stationstraat.

Worden de bouwplannen Luna Lux en de spoedige sloop (die inmiddels reeds enkele malen vooruitgeschoven werd) wederom (en daarmee nog langer) vooruit geschoven?

Kortom: hoe hangt de vlag voor Luna Lux er op dit moment bij en blijft, na het kennelijke wegvallen van de commerciële invulling op de begane grond, dit fors verloederde stuk stadsgezicht aldus nog langere tijd onveranderd?

Wijzigingen ‘overeenkomst Maankwartier’ meer dan alleen de rolverdeling

Posted by | Nieuws

MaankwartierOp 24 februari jl. ondertekenden de gemeente Heerlen, Weller en NS Poort een gewijzigde ontwikkeling realisatie overeenkomst Maankwartier. Het leek er in eerste instantie op alsof alleen de rolverdeling wijzigde. NS (Poort) trok zich terug tot het ontwikkelen van een nieuw stationsgebouw terwijl Weller een stap naar voren deed en de gehele ontwikkeling van het Maankwartier op zich nam.

Inhoudelijk wijzigden ook de volgende zaken:

1: In de voorgaande overeenkomst zou NS (Poort) de gemeente Heerlen betalen zodra sprake was van een bruikbaar bestemmingsplan. Na het instemmen met de gewijzigde overeenkomst betaald Weller de gemeente Heerlen zodra sprake is van een bruikbare bouwvergunning. Betaling van 9.704.788 Euro (naar het prijspeil van 01.01.2005) op een later moment dus.

2: Ook dienen de overbouwingsrechten zeker gesteld zodat de gemeente Heerlen ‘de plaat over het spoor’ kan en zal realiseren. De plaat waarop Weller vastgoed/opstallen realiseren kan.

3: Omdat Weller de bouwvergunningaanvragen voor ‘Noord en Zuid’ apart indient zal ook de betaling op 2 afzonderlijke momenten plaatsvinden.

‘Waarom deze specifieke inhoudelijke wijzigingen plaatsvonden is ons onbekend, mogelijke gevolgen hiervan kunnen wij bovendien niet inschatten of overzien. Het lijkt ons vandaar niet meer dan normaal dat ook de gemeenteraad in een dergelijke kwestie haar mening geeft. Deze ‘miljoenenkwestie’ met alle mogelijke gevolgen van dien had volgens Hart-Leers breeduit op de raadscommissieagenda ter discussie moeten staan, dat is niet gebeurt.’

Collegevoorstel b&w (ORO) Maankwartier
Realisatieovereenkomst Maankwartier persbericht

Ontwikkelingen Heerlen centrum vallen stil

Posted by | Nieuws
Medio vorige maand informeerde Hart-Leers schriftelijk naar de stand van zaken (en vooruitgang) in het stadscentrum, vandaag volgden de officieele antwoorden (bijlage) hierop.
 
Enkele opvallende zaken: 
Voormalig kegelpaleis1. Het Kegelpaleis (Pancratiusstraat), dat de gemeente Heerlen jaren geleden voor ruim 400.000 Euro kocht, zou volgens de meest recente berichten van de gemeente Heerlen een jaren ’70 dancing/theater, met woningen erbij, worden. Het pand, waaraan velen persoonlijke momenten verbinden, zou daardoor, ook volgens de gemeente, prima behouden kunnen worden.
 
Nu blijkt, uit de antwoorden in de brief aan Hart-Leers, dat de initiatiefnemer van dit plan (die vooralsnog anoniem blijven wil) tot uiterlijk 1 juni aanstaande de tijd gekregen heeft om aan te geven of deze plannen wel of niet doorgaan. Na 1 juni aanstaande is dan, na een eventueel nee, geen andere ‘ontwikkelaar’ aan zet om initiatieven te ontplooien maar start de gemeente Heerlen met een traject tot sloop van het voormalige Kegelpaleis. Sloop dat nadien, wederom, een grasveld oplevert.
 Schelmenhofje
Volgt na het Schelmenhofje, dat tegenover het voormalige Kegelpaleis ligt, binnenkort ook een ‘Kegelhofje’… Gemeentelijke plannen van deze mogelijke sloop (en het geven van inzicht daarin) waren, tot op heden, bij de gemeenteraad onbekend.
 
2. De bouwplannen aan de Stationstraat werden inmiddels ook enige malen vooruitgeschoven. Inmiddels prijkt echter boven de ingang van het voormalige Hotel de la Station al enige weken een bord waarop woningcorporatie Weller aangeeft 19 koopappartementen en 1500m2 commercieele ruimte (Luna Lux) te gaan ontwikkelen. StationstraatNu echter de sloop en bouwstart al diverse malen achtereen vooruitgeschoven is blijft momenteel een gehele bouwstart en zelfs, zo blijkt, het definitieve plan in het ongewisse. In de antwoordbrief valt namelijk te lezen: ‘Weller is nog bezig het definitief ontwerp te vervolmaken. Afhankelijk van welk ontwerp het wordt en of daarvoor nog een bestemmingwijziging nodig mocht zijn, zal Weller het tijdpad voor sloop en nieuwbouw opstellen’.

Plannen Heerlense Stationsstraat wederom maanden vooruit geschoven

Posted by | Nieuws
Stationstraat WellerVoor inmiddels de 4e maal achtereen worden de Weller plannen aan de Stationsstraat met onbekende startdatum vooruit geschoven. Februari jl. zou men met de sloop starten om vervolgens een parkeergarage en diverse winkels met woningen toe te voegen. De locatie, aan de rand van Heerlen centrum, gaat zienderogen achteruit terwijl de sociale woningbouwcorporatie Weller geen vinger lijkt uit te steken om deze locatie enigermate op peil te houden.
 
Vorige week al meldde de lokale partij Hart-Leers dat de grootschalige detailhandelsvoorziening, in de in het oog spingende voormalige Free Record shop gelegen op de hoek Saroleastraat/Dautzenbergstraat, afgeblazen blijkt en ondernemers uit het Corio Centre, naar verluidt, reeds en masse aangaven naar het Maankwartier te willen vertrekken als dit er komt.
 
De plannen met en in Heerlen centrum lijken nu op diverse fronten een pas op de plaats te maken, plannen die onlangs nog door de gemeente Heerlen met bravour en verve gepresenteerd werden. ‘Wat is er precies aan de hand, waarom komen zaken blijkbaar niet van de grond en wat kunnen wij hieraan doen, wat is de conclusie die hieruit getrokken moet worden?’ wil Hart-Leers raadslid Roel Leers van de gemeente Heerlen weten.

Heerlerbaan: uitstel of…

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

heerlerbaan

Hart-Leers vroeg er tijdens de begrotingsdebatten (21 en 22 oktober jl.) naar: hoe zit het nu concreet met de Heerlerbaan, wat gaat er, per wanneer, precies allemaal gebeuren? Daags van de raadscommissievergadering RS (maandag 7 december) ontving Hart-Leers een e-mail met een stand van zaken bericht van de gemeente Heerlen. ‘Niet erg hoopgevend wat ik hierin allemaal lees, bovendien zijn we nu alweer dik 6 weken verder’, stelt Hart-Leers raadslid Roel Leers teleurgesteld.

Ook het winkelhart van de Heerlerbaan kijkt al jaren uit naar een grondige aanpak en de tijdelijke winkels op de Heerlerbaan moeten, van gemeentewege, voor augustus 2011 verkast zijn.

Wat meldt de gemeente Heerlen d.d. 7 december concreet in haar memo:

 

  • De bouwvergunning van het zorgcluster is verlopen, er dient bovendien een nieuw bestemmingsplan te komen. Ontwikkelen van een nieuw bestemmingsplan duurt circa 1,5 jaar.
  • De parkeergarage zou oorspronkelijk in 2005 gebouwd worden, hierover moet nog een hernieuwde discussie opgestart worden.
  • De stedenbouwkundige visie van Weller moet nog formeel getoetst worden. Een officiële visie hiervoor moet nog ingediend worden.
  • Weller haalde het niet om voor een bepaalde termijn te starten met het zorgcluster, een subsidie die hier tegenover stond moet nu via een nog te nemen hernieuwd raadsbesluit veiliggesteld worden.
  • Voor het verplaatsen van de supermarkten met een tijdelijke vergunning (tot augustus 2011) moet nog een nieuw bestemmingsplan worden opgemaakt. De doorlooptijd hiervan is 1,5 jaar. Ook andere bedrijven van de Heerlerbaan zoeken een nieuwe plek en ook daarvoor is men nog in de weer.
  • Voor de inrichting van de openbare ruimte rondom Giessen Bautsch staat 150.000 Euro ter beschikking, dit zal uiterlijk 2011 gerealiseerd moeten zijn. Door uitstel moeten ook deze gelden zeker gesteld worden.
  • Er lopen nog diverse procedures met verschillende ondernemers van de Heerlerbaan.

In Hoensbroek wordt momenteel met een ter beschikking gesteld bedrag van amper 500.000 Euro gezocht naar middelen ter hoogte van circa 80.000.000 Euro. Hard nodig om ook Hoensbroek op de schop te kunnen nemen en daarbij spoedig vooruit te helpen. In Heerlerheide vordert het masterplan gestaag. Dit terwijl op de Heerlerbaan nog heel erg veel gebeuren moet.

Actielijst commissie Ruimtelijke Structuur (RS) 9 – November 2009
Memo Gemeente Heerlen – Stand van zaken situatie Heerlerbaan – 4 December 2009