Plannen Heerlense Stationsstraat wederom maanden vooruit geschoven

Stationstraat WellerVoor inmiddels de 4e maal achtereen worden de Weller plannen aan de Stationsstraat met onbekende startdatum vooruit geschoven. Februari jl. zou men met de sloop starten om vervolgens een parkeergarage en diverse winkels met woningen toe te voegen. De locatie, aan de rand van Heerlen centrum, gaat zienderogen achteruit terwijl de sociale woningbouwcorporatie Weller geen vinger lijkt uit te steken om deze locatie enigermate op peil te houden.
 
Vorige week al meldde de lokale partij Hart-Leers dat de grootschalige detailhandelsvoorziening, in de in het oog spingende voormalige Free Record shop gelegen op de hoek Saroleastraat/Dautzenbergstraat, afgeblazen blijkt en ondernemers uit het Corio Centre, naar verluidt, reeds en masse aangaven naar het Maankwartier te willen vertrekken als dit er komt.
 
De plannen met en in Heerlen centrum lijken nu op diverse fronten een pas op de plaats te maken, plannen die onlangs nog door de gemeente Heerlen met bravour en verve gepresenteerd werden. ‘Wat is er precies aan de hand, waarom komen zaken blijkbaar niet van de grond en wat kunnen wij hieraan doen, wat is de conclusie die hieruit getrokken moet worden?’ wil Hart-Leers raadslid Roel Leers van de gemeente Heerlen weten.