Ontwikkelingen Heerlen centrum vallen stil

Medio vorige maand informeerde Hart-Leers schriftelijk naar de stand van zaken (en vooruitgang) in het stadscentrum, vandaag volgden de officieele antwoorden (bijlage) hierop.
 
Enkele opvallende zaken: 
Voormalig kegelpaleis1. Het Kegelpaleis (Pancratiusstraat), dat de gemeente Heerlen jaren geleden voor ruim 400.000 Euro kocht, zou volgens de meest recente berichten van de gemeente Heerlen een jaren ’70 dancing/theater, met woningen erbij, worden. Het pand, waaraan velen persoonlijke momenten verbinden, zou daardoor, ook volgens de gemeente, prima behouden kunnen worden.
 
Nu blijkt, uit de antwoorden in de brief aan Hart-Leers, dat de initiatiefnemer van dit plan (die vooralsnog anoniem blijven wil) tot uiterlijk 1 juni aanstaande de tijd gekregen heeft om aan te geven of deze plannen wel of niet doorgaan. Na 1 juni aanstaande is dan, na een eventueel nee, geen andere ‘ontwikkelaar’ aan zet om initiatieven te ontplooien maar start de gemeente Heerlen met een traject tot sloop van het voormalige Kegelpaleis. Sloop dat nadien, wederom, een grasveld oplevert.
 Schelmenhofje
Volgt na het Schelmenhofje, dat tegenover het voormalige Kegelpaleis ligt, binnenkort ook een ‘Kegelhofje’… Gemeentelijke plannen van deze mogelijke sloop (en het geven van inzicht daarin) waren, tot op heden, bij de gemeenteraad onbekend.
 
2. De bouwplannen aan de Stationstraat werden inmiddels ook enige malen vooruitgeschoven. Inmiddels prijkt echter boven de ingang van het voormalige Hotel de la Station al enige weken een bord waarop woningcorporatie Weller aangeeft 19 koopappartementen en 1500m2 commercieele ruimte (Luna Lux) te gaan ontwikkelen. StationstraatNu echter de sloop en bouwstart al diverse malen achtereen vooruitgeschoven is blijft momenteel een gehele bouwstart en zelfs, zo blijkt, het definitieve plan in het ongewisse. In de antwoordbrief valt namelijk te lezen: ‘Weller is nog bezig het definitief ontwerp te vervolmaken. Afhankelijk van welk ontwerp het wordt en of daarvoor nog een bestemmingwijziging nodig mocht zijn, zal Weller het tijdpad voor sloop en nieuwbouw opstellen’.