Maankwartier: nog een lange weg te gaan

Hart-Leers ziet de komst van het Maankwartier, de ‘grootse’ plannen in de omgeving van het station, niet zitten. ‘Wij zien het als een verplaatsing van onze binnenstad dat op andere plekken leegstand veroorzaakt en daarbij ons bestaande stadscentrum ‘de das om doet’

Hart-Leers volgt het dossier Maankwartier zeer kritisch en kreeg deze week antwoord (bijlage) op diverse vragen die zij stelde. Antwoorden die deels opzien baren.

Zo blijk dat woningcorporatie Weller de gronden pas hoeft ‘af te nemen’ indien er een bruikbare bouwvergunning is. De gemeente Heerlen verwacht dat deze vergunning er medio in de 2e helft van dit jaar zijn zal. Diegene die de bouwvergunning aanvraagt is natuurlijk Weller. Hierbij verwacht de gemeente Heerlen dat de vergunning voor de delen ‘Zuid’ in maart aangevraagd wordt en die voor het deel ‘Noord’ in de 2e helft van dit jaar volgt.

Heerlen zal voor haar deel (de plaat over het spoor) in het 2e gedeelte van dit jaar (of uiterlijk begin 2012) een vergunning aanvragen. Waarbij de NS medio begin 2014 een vergunning aanvraagt. Saillant detail: indien men geen bruikbare bouwvergunning aanvraagt vervalt tevens de afnameplicht van de grond c.q. bestaat deze helemaal niet! ‘Indien Weller geen bouwvergunning aanvraagt kan/zal zal het Maankwartier niet gerealiseerd worden’ zo schrijft de gemeente Heerlen in haar antwoord aan Hart-Leers.

Bovendien is een van de ontbindende voorwaarden voor Weller het overschrijden van ‘voordien bepaalde bouwkosten’. De grenzen van deze bouwkosten blijken in een vertrouwelijke bijlage van de overeenkomst opgenomen te zijn. ‘In het belang van de onderhandelingen tussen Weller en de aannemer wordt deze bijlage door de gemeente niet openbaar gemaakt’ zo schrijven burgemeester en wethouders.

Het inschatten van -de bouwkosten op dit moment- blijkt tevens onmogelijk ‘wegens het financiële belang van Weller’. Hierbij geeft Weller aan geen gebruik van de ontbindende voorwaarde met betrekking tot de ‘financiële
onderleggers’ te maken. Op de ontwikkelingen van bouwkosten gaat de gemeente Heerlen in haar antwoord slechts in het algemeen in. Daarbij blijkt dat de ontwikkeling van bouwkosten in de provincie Limburg vanaf ’03 tot en met ’09 met 28% toenam.

Overigens: een voortgangsrapportage over het Maankwartier is inmiddels -in concept- gereed. Burgemeester en wethouders verwachten dat deze rapportage in de raadscommissie van 15 maart a.s. behandelt zal worden. 

Bijlage: antwoord