Wijzigingen ‘overeenkomst Maankwartier’ meer dan alleen de rolverdeling

MaankwartierOp 24 februari jl. ondertekenden de gemeente Heerlen, Weller en NS Poort een gewijzigde ontwikkeling realisatie overeenkomst Maankwartier. Het leek er in eerste instantie op alsof alleen de rolverdeling wijzigde. NS (Poort) trok zich terug tot het ontwikkelen van een nieuw stationsgebouw terwijl Weller een stap naar voren deed en de gehele ontwikkeling van het Maankwartier op zich nam.

Inhoudelijk wijzigden ook de volgende zaken:

1: In de voorgaande overeenkomst zou NS (Poort) de gemeente Heerlen betalen zodra sprake was van een bruikbaar bestemmingsplan. Na het instemmen met de gewijzigde overeenkomst betaald Weller de gemeente Heerlen zodra sprake is van een bruikbare bouwvergunning. Betaling van 9.704.788 Euro (naar het prijspeil van 01.01.2005) op een later moment dus.

2: Ook dienen de overbouwingsrechten zeker gesteld zodat de gemeente Heerlen ‘de plaat over het spoor’ kan en zal realiseren. De plaat waarop Weller vastgoed/opstallen realiseren kan.

3: Omdat Weller de bouwvergunningaanvragen voor ‘Noord en Zuid’ apart indient zal ook de betaling op 2 afzonderlijke momenten plaatsvinden.

‘Waarom deze specifieke inhoudelijke wijzigingen plaatsvonden is ons onbekend, mogelijke gevolgen hiervan kunnen wij bovendien niet inschatten of overzien. Het lijkt ons vandaar niet meer dan normaal dat ook de gemeenteraad in een dergelijke kwestie haar mening geeft. Deze ‘miljoenenkwestie’ met alle mogelijke gevolgen van dien had volgens Hart-Leers breeduit op de raadscommissieagenda ter discussie moeten staan, dat is niet gebeurt.’

Collegevoorstel b&w (ORO) Maankwartier
Realisatieovereenkomst Maankwartier persbericht