Bouwheer Maankwartier moet rapporteren aan financieel toezichthouder woningcorporaties

wellerHet Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) liet sociale woningcorporatie Weller schriftelijk weten hen vanaf 1 januari jl. halfjaarlijks over het Maankwartier te rapporteren. Ook het bijgewerkte risicoprofiel van het Maankwartier, dat aan Weller’s Raad van Commissarissen verstrekt wordt, wenst het CFV te ontvangen. Indien tussentijds ‘iets te melden’ valt over het risicoprofiel van het Maankwartier wenst men hierover eveneens geïnformeerd te worden.

De brief (bijlage) laat qua duidelijkheid niets te wensen over.

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (de financiële toezichthouder van woningcorporaties) stelt zowel de Minister als Weller’s Raad van Commissarissen in kennis van het door hen gedane onderzoek en verzoekt sociale woningcorporatie Weller tevens om haar ‘relevante stakeholders’ nader te informeren.

De aan Weller verbonden Weller Energie B.V. (b)lijkt eveneens ‘slecht nieuws’ te bevatten. Volgens jaarcijfers zou namelijk het volgende blijken:

de B.V. zou kennelijk niet alleen ‘te koop’ staan en/of ‘te koop’ aangeboden zijn ook leverde het project, naar het schijnt, reeds forse jaarlijkse verliezen op. Zo schijnt het verlies over boekjaar 2012 maar liefst 176.000 euro te zijn en het negatieve eigen vermogen van deze B.V. (per 31 december 2012) 2.500.000 euro te bedragen. De B.V. heeft bovendien een kennelijke schuld aan sociale woningcorporatie Weller welke een bedrag van 2.200.000 euro schijnt te omvatten. Een schuld die uiteindelijk kennelijk uit de verkoop van de B.V. dient te worden gefinancierd. Kortom: als deze B.V. niet ‘van de hand’ wordt gedaan lijkt er een klaarblijkelijk verlies van 4.700.000 euro te zijn.

weller-huismanHart-Leers: ‘Wij waarschuwen al jaren voor het enorm risicovolle bouwproject  Maankwartier. Dat ‘de vlag’ er momenteel klaarblijkelijk dergelijk miserabel bij hangt verwondert ons, helaas, geenszins. Dat de Heerlense politiek hier echter totaal niet over geïnformeerd (b)lijkt vinden wij een ronduit slechte zaak. Ook het Mijnwaterproject is een blok aan het been van onze stad. Dat ook Weller energie daarbij voor dergelijke bedragen ‘het schip in’ lijkt te gaan loopt precies in de pas met het afboeken van behoorlijke bedragen dat de gemeente Heerlen reeds deed.’

Wij roepen burgemeester en wethouders -bij deze- publiekelijk op om het bovenstaande op hele korte termijn te duiden en van uitleg te voorzien. Wat is er precies ‘aan de hand’ en welke concrete gevolgen brengt dit met zich mee?

l0225_toezichtbrief